Spørgsmål og svar

Hvad er Koda?

Når du bruger musik i din forretning eller andre offentlige steder, skal du have en musikaftale og betale til dem, der har skabt musikken. Det kan du nemt gøre med en musikaftale hos Koda, så er det lovligt for dig at bruge musikken og betalingen sendes videre til dem, der har skabt musikken.

Koda er en non-profit organisation, der sørger for, at musikkens skabere får betaling, når deres musik spilles offentligt. Vi har aftaler med over 40.000 danske virksomheder, som hver dag har glæde af musikken. Din betaling går til dem, der har skabt musikken, så der fortsat skabes ny musik, som du, din virksomhed og ansatte kan få glæde af. Når du har en musikaftale med Koda, er det lovligt for dig at bruge musik.

Hvad er Gramex?

Gramex er ligesom Koda en nonprofit organisation, der sørger for, at dem der har skabt musikken får betaling, når deres musik spilles offentligt. Gramex repræsenterer de musikere og pladeselskaber, som har indspillet og udgivet musikken. Til sammenligning repræsenterer Koda de komponister og sangskrivere, som har skrevet og komponeret musikken. Det er nemlig ikke altid de samme mennesker, der har skrevet musikken, som også har indspillet musikken.

Koda indhenter betaling for Gramex på de fleste områder – så ofte kan du nøjes med at henvende dig til Koda.  

Hvorfor skal man betale til Koda og Gramex?

Musik er beskyttet af ophavsretsloven og det betyder, at du skal have tilladelse fra dem, der har lavet musikken, før du må bruge musik i din virksomhed. Du kan altså ikke uden videre spille musik for dine kunder, uden at du først har lavet en musikaftale med Koda og Gramex.

Når du har startet en musikaftale og betaler til Koda og Gramex er det lovligt for dig at spille musik offentligt. At musik bliver spillet i offentligt betyder, at musikken bliver spillet et sted, som alle kan få adgang til, ved fx at besøge en cafe, butik, frisør eller lignende, eller ved at købe billet til en koncert.

I Danmark repræsenterer Koda og Gramex komponisters, sangskriveres og musikeres rettigheder. Vi sikrer, at de får fair betaling, når folk bruger deres musik. Når kunstnerne melder sig ind, laver Koda og Gramex aftaler og indhenter betaling på deres vegne og sørger for sende betalingen til dem, der har lavet musikken. 

Hvis du vil bruge musik i din virksomhed, skal du derfor lave en aftale med Koda, for at du ikke kommer til at overtræde loven.

Hvad går pengene til?

Når du betaler til Koda og Gramex, sørger vi for, at pengene sendes videre til de musikere og kunstnere, der har skabt musikken. Det gælder både dem, der skriver og komponerer musikken, dem der indspiller musikken samt pladeselskaber og musikforlag. Koda støtter også vækstlaget i dansk musikliv, så vi sikrer os, at der fortsat skabes ny dansk musik.

Hvis du vil vide mere om, hvordan indtægterne til Koda bliver fordelt til musikkens skabere, kan du læse videre her

Hvordan starter jeg min musikaftale?

Du kan selv starte din musikaftale her på siden. Vælg din kategori ud fra oversigten her og indtast dine oplysninger i felterne på siden. Derefter kan du beregne din pris og starte din musikaftale med det samme. 

Se videoguide: Sådan starter du en musikaftale.

Hvordan får jeg en kopi af min faktura?

Du kan logge ind på Min side og downloade dine fakturakopier. Her kan du også ændre dine oplysninger, fx hvis du har fået ny mailadresse eller andet.

Hvis det er første gang du logger på Min side, kan du logge ind med dit kundenummer og kontaktnummer (fx KT1234567). Du finder oplysningerne øverst på din faktura.

I denne videoguide kan du se, hvordan du henter fakturakopi på Min side.

Er der moms på betalingen til Koda?

Nej, der er ikke moms på betalingen til Koda. Ifølge Ophavsretsloven er forfatter– og komponistvirksomhed ikke momspligtig.

I hvilke situationer skal jeg betale til Koda?

Når du spiller musik offentligt, skal du betale til Koda. Det gør du ved at indgå en musikaftale med Koda. Det gælder fx når der bliver spillet musik eller vist tv i butik, frisørsalon, fitnesscenter, restaurant og bar. Stort set alle arrangementer, hvor der spilles musik, som ikke foregår inden for hjemmets fire vægge, er offentlige. Det gælder også musik brugt i foreninger, fx skal sportsforeninger eller filmklubber have en musikaftale med Koda, når de spiller musik for foreningens medlemmer. Festivaler og andre koncertarrangører skal også have en musikaftale med Koda, når de arrangerer koncerter.  

Skal jeg betale til Koda, hvis jeg har en medielicens?

Ja, du skal have en musikaftale med Koda, når du bruger musik i din forretning eller andre offentlige steder, også selv om du har en medielicens. Betalingen til Koda dækker den værdi, som musikken skaber for de virksomheder, der bruger musik, fx butikker, restauranter og fitnesscentre. I Koda sørger vi for at den værdi, som musikken skaber i det offentlige rum - fx gode oplevelser eller god stemning - går tilbage til dem der har skabt musikken.

Skal jeg betale til Koda, hvis firmaets medarbejdere vil høre musik?

Ja, hvis over 40 ansatte har mulighed for at høre musikken, eller hvis musikken kan høres i et tilstødende salgslokale. Det er indehaverens ansvar at kontakte Koda, hvis der spilles musik - også selv om musikanlægget er opstillet af medarbejderne. 

Musik til medarbejdere må ikke forveksles med musik til firmafester. I skal have en musikaftale, når I afholder firmafester med 800 ansatte eller derover (dette antal er inkl. evt. inviteret familie). Læs mere om musik til firmafester her.

Skal jeg betale til Koda, hvis musikanlægget står i butikkens personalerum?

Du skal ikke betale til Koda, hvis musikken kun kan høres i personalerummet. Hvis musikken også kan høres i salgslokalet, eller der hvor kunderne er, skal du have en musikaftale med Koda. Det afgørende er, om musikken kan høres i et offentligt tilgængeligt lokale, dvs. om kunderne kan høre musikken. 

Skal jeg betale til Koda, når jeg har købt musikken eller CD'en?

Ja, når du har købt en cd eller et musiknummer, har du købt retten til at spille musikken privat, men ikke retten til at spille musikken offentligt. Betalingen til Koda dækker den værdi, som musikken skaber for de virksomheder, der bruger musik, fx butikker, restauranter og fitnesscentre. I Koda sørger vi for at den værdi, som musikken skaber i det offentlige rum - fx gode oplevelser eller god stemning - går tilbage til dem der har skabt musikken.

Skal jeg også betale til Koda, når jeg har betalt musikeren?

Selvom du har betalt musikeren skal du også betale til Koda, når du arrangerer koncerter. Det er ikke altid kunstneren på scenen der har skrevet musikken. Din betaling til Koda går til dem, der har skrevet musikken, så de også får betaling for deres arbejde med at skrive musikken.

Din betaling til musikerne dækker alene honoraret for deres optræden som musikere. Selvom musikerne på scenen helt eller delvist har skrevet musikken selv, skal du som arrangør stadig betale til Koda. Ofte er der flere rettighedshavere bag et værk og i mange tilfælde er der forskel på, hvem der optræder på scenen og hvem der har skrevet musikken.

 

Hvem skal jeg spørge, hvis jeg vil bruge musik i en video?

Hvis du vil lægge musik til en video skal du søge om tilladelse hos Nordisk Copyright Bureau (NCB). NCB kan hjælpe dig videre med de tilladelser du skal indhente for at bruge musik i en video. Kontakt NCB på tlf. 33 36 87 00

Lægger du efterfølgende videoen din hjemmeside skal du indgå en musikaftale med Koda. Indgår musikaftale for musik på hjemmeside her

Har musikanlæggets størrelse betydning for, hvor meget jeg skal betale til Koda?

Nej, det har ingen betydning, om musikken kommer fra et stort eller lille anlæg. Det beløb, du betaler til Koda, afhænger ikke af musikanlæggets størrelse, men derimod af hvor og hvordan du bruger musikken. Hvis musikken har en fremtræden rolle, er prisen højere end der, hvor musikken ikke er så fremtrædende. 

Hvem er ansvarlig for betalingen til Koda?

Det afhænger af, hvordan musikken bruges. Ved koncerter eller events er det arrangøren, der er ansvarlig for betalingen til Koda. Bruges der musik eller tv i en butik eller virksomhed, er det ejeren, der er ansvarlig for betalingen til Koda, også selvom musikkilden er opstillet af en ekstern leverandør. Når musik bruges på restaurationer, cafeer og andre virksomheder med fortæring, er det ejeren eller forpagteren, der er ansvarlig for betaling til Koda.

Hvilke streamingtjenester kan jeg bruge i min forretning?

Når du spiller musik i din virksomhed, skal du være opmærksom på, at du ikke kan bruge dit private streamingabonnement (fx Spotify) til erhverv. Du kan i stedet bruge en professionel musikløsning, som tillader brug til erhverv.

Uanset om du spiller musik fra CD, radio, TV eller har en professionel musikløsning, skal du indgå en musikaftale med Koda, så du betaler for den offentlige fremførelse af musikken. Hvis du har en aftale med en professionel musikudbyder, der kun bruger rettighedsfri musik, skal du ikke betale for den offentlige fremførelse.

Klik her for at se en samlet listen med professionelle musikløsninger til erhverv.

Skal jeg også betale for udenlandsk musik?

Ja, du skal betale for udenlandsk musik på samme måde, som du betaler til dansk musik. De fleste lande har en organisation som Koda. Alle disse organisationer har samarbejdsaftaler, der sikrer, at musikskaberne får deres betaling, når musikken spilles offentligt. Når du bruger (og betaler) for udenlandsk musik, sørger Koda for, at de udenlandske kunstnere får deres betaling. På samme måde sørger de udenlandske organisationer for, at de danske komponister får betaling, når deres musik spillet offentligt i udlandet.

Kan jeg frikøbe en melodi og derved slippe for Koda-betalingen?

Nej, du kan ikke frikøbe en melodi, hvis ophavsmanden er medlem af Koda. Når en komponist eller forfatter har meldt sig ind i Koda, har han eller hun overdraget sine musikrettigheder til Koda. Ophavsmanden kan derfor ikke indgå aftaler om betaling uden om Koda. 
Det samme gælder, hvis en virksomhed får komponeret en melodi fx til brug som ventesignal i telefonlinjer. Virksomheden kan ikke frikøbe melodien - der skal altid betales til Koda, hvis ophavsmanden er medlem af Koda.

Hvordan opsiger jeg min musikaftale?

Hvis du ikke længere bruger musik eller lukker din forretning, kan du opsige din musikaftale via denne side: www.koda.dk/opsigelse.

Kan jeg søge om fritagelse til velgørenhedsarrangementer?

Koda vil gerne støtte op om velgørenhedsarrangementer og fritager derfor arrangementer som opfylder nedenstående betingelser:

  • Alle udøvende kunstnere og andre deltagere i arrangementet medvirker uden betaling – herunder scenepersonale.
  • Arrangementet tjener et alment velgørende formål, typisk i form af indsamling af midler til en større eller bredere kreds af sygdoms-, hungers- eller krigsramte, eller personer i social nød.
  • Der foreligger en skriftlig ansøgning, som beskriver arrangementets karakter, formål m.v. Der skal sammen med ansøgningen vedlægges kopi af budgettet for arrangementet.
  • At Koda umiddelbart efter arrangementet er afholdt modtager dokumentation for at nævnte betingelser er opfyldt i form af et regnskab.
  • At det står på plakater, i programmer og andet materiale at ”Musikken er frit stillet til rådighed af Koda og Gramex uden betaling”.

Såfremt nogle af disse krav ikke kan opfyldes, vil arrangementet være dækket af samme betingelser som andre underholdningsarrangementer. I disse tilfælde vil den indsendte dokumentation blive betragtet som en almindelig oplysning til Koda, om afholdelse af et arrangement.

Ønsker du at ansøge om fritagelse skal du sende en skriftlig ansøgning til kunde@koda.dk med beskrivelse af arrangementets formål samt kopi af budgettet for arrangementet.

Skal vi have en musikaftale med Koda, når vi bruger musik i vuggestuen, børnehaven eller SFO'en?

Når I bruger musik i vuggestuen, børnehaven eller SFO’en, fx spiller musik eller viser film med musik for børnene i institutionen, skal I ikke have en musikaftale med Koda. Holder den enkelte institution koncert eller arrangementer med musik skal I heller ikke have en musikaftale.

Samles flere institutioner og afholder koncert eller arrangementer med musik, skal I have en musikaftale med Koda. Kontakt kunde@koda.dk for at starte musikaftalen.

Hvornår er musikværker beskyttede?

Ifølge ophavsretsloven er musikværker beskyttede fra det øjeblik, de er skabt og indtil 70 år efter komponistens eller sangskriverens død. Hvis du udelukkende vil afspille musik, hvor komponist og sangskriver har været død i mindst 70 år, skal der som udgangspunkt ikke betales for musikbrugen, men du bedes kontakte Koda alligevel.

 

 

 

Hvordan beregner Koda prisen for at bruge musik?

Prisen for din musikaftale bliver beregnet ud fra hvor du bruger musik og hvordan musikken bliver brugt. Der er fx forskel på om du bruger baggrundsmusik eller afholder livekoncerter. Når du bruger baggrundsmusik i din forretning bliver prisen beregnet ud fra størrelsen på det areal, hvor du spiller musik for dine kunder eller gæster. Når du arrangerer livekoncerter bliver prisen beregnet ud fra billetindtægt og antal tilhørere. Find dit område og beregn din pris her.

Skal jeg betale til Koda, når jeg har en aftale med Copydan?

Ja, når du har tv i din forretning, på din campingplads (fx hytter eller fællesarealer), i din restaurant eller bar skal du både have en aftale med Copydan og Koda. Hvis du ikke har tv, men udelukkende spiller musik, skal du kun have en aftale med Koda.

Når du viser tv for din gæster, skal du have en aftale med de rettighedshavere, der står bag de enkelte tv-kanaler. De aftaler indgås ved at have en aftale med Copydan. Ud over aftalen med Copydan, skal du også have en aftale med Koda, som står bag musikken. Aftalen med Koda sikrer at rettighedshaverne bag musikken får betaling, når deres musik fremføres offentligt.

Så når du viser tv skal du have en aftale med Koda og Copydan - så har du sikret aftale med rettighedshaverne bag de enkelte tv-kanaler og musikken.

Vedrørende din aftale om tv til offentlig visning er du velkommen til at kontakte Copydans kundeservice på tlf.: 39 14 15 01 eller på e-mail kundeservice@copydanerhverv.dk. 

Er Koda godkendt af de Grønlandske myndigheder?

Ja, Koda har været godkendt af de Grønlandske myndigheder som forvaltningsorganisation i Grønland siden 2006. Den seneste godkendelse fra Naalakkersuitut (Landsstyret) er udstedt af Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik (Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke). Koda er både godkendt efter § 75 a, stk. 1 og § 50, stk. 3, jf. § 35 i den Grønlandske ophavsretslov. Du kan se begge godkendelser her. Før 2006 blev disse godkendelser i øvrigt udstedt af det danske kulturministerium.

Det betyder, at når du bruger musik offentligt på Grønland skal du have en musikaftale og betale til Koda. Du kan starte din musikaftale ved at finde din kategori og beregne din pris her.

Min forretning er lukket pga. coronakrisen, men jeg har allerede betalt for brug af musik, kan jeg få pengene tilbage?

I Koda har vi fuld forståelse for den svære situation, som mange forretningsejere, grundet coronakrisen, står i nu. Vi vil derfor gerne tilbagebetale for den periode din forretning er lukket.

Skriv en mail til kunde@koda.dk med dit kundenr. og  dit kontonummer, så tilbagebetaler vi dit tilgodehavende.

Vi arbejder fortsat på at musikere, komponister og sangskrivere får betaling for deres arbejde med musikken, og sætter pris på at du fortsat vil bruge musik, når din forretning når krisen er ovre.

Brug af musik under coronakrisen

Vi har samlet spørgsmål og svar om brug af musik under coronakrisen.

Læs om prisreduceringer for livestreaming og hvad det betyder for din musikaftale, hvis din forretning er lukket pga. coronakrisen.

Få mere ud af musikken

Få gode råd til hvordan du kan bruge musik strategisk i din forretning og læs hvordan musikken kan skabe værdi.

Kontakt kundeservice

Vi er klar til at hjælpe dig i Kodas kundeservice mandag til torsdag kl. 9.00 - 16.00 og fredag kl. 9.00 - kl. 15.00.

Tlf.: 33 30 63 80

Email: kunde@koda.dk