Spørgsmål og svar

Hvad er Koda?

Koda er en nonprofit organisation, der sørger for, at musikkens skabere får betaling, når deres musik spilles offentligt.

Vi har aftaler med over 40.000 danske virksomheder, som hver dag har glæde af musikken.

Når du bruger musik i din forretning eller andre offentlige steder, skal du have en musiklicens og betale til dem, der har skabt musikken.

Med din musiklicens får du retten til at spille mere end 22 millioner musikværker.

Musiklicensen kan du få hos Koda, så er det lovligt for dig at bruge musikken, og betalingen sendes videre til dem, der har skabt musikken.

Hvad er Gramex?

Gramex er ligesom Koda en nonprofit organisation, der sørger for, at dem der har skabt musikken får betaling, når deres musik spilles offentligt.

Gramex repræsenterer de musikere og pladeselskaber, som har indspillet og udgivet musikken. Til sammenligning repræsenterer Koda de komponister og sangskrivere, som har skrevet og komponeret musikken. Det er nemlig ikke altid de samme mennesker, der har skrevet musikken, som også har indspillet musikken.

Koda indhenter betaling for Gramex på de fleste områder – så ofte kan du nøjes med at henvende dig til Koda.  

Hvorfor skal man betale til Koda og Gramex?

Musik er beskyttet af ophavsretsloven, og det betyder, at du skal have tilladelse fra dem, der har lavet musikken, før du må bruge musik i din virksomhed. Du kan altså ikke uden videre spille musik for dine kunder, uden at du først har fået en musiklicens hos Koda og Gramex.

Når du har fået en musiklicens og betaler til Koda og Gramex, er det lovligt for dig at spille musik offentligt.

At musik bliver spillet offentligt betyder, at musikken bliver spillet et sted, som alle kan få adgang til, ved fx at besøge en café, butik, frisør eller lignende, eller ved at købe billet til en koncert.

I Danmark repræsenterer Koda og Gramex komponisters, sangskriveres og musikeres rettigheder. Vi sikrer, at de får fair betaling, når folk bruger deres musik. Når kunstnerne melder sig ind, laver Koda og Gramex aftaler og indhenter betaling på deres vegne og sørger for at sende betalingen til dem, der har lavet musikken. 

Hvis du vil bruge musik i din virksomhed, skal du derfor have en musiklicens hos Koda, for at du ikke kommer til at overtræde loven.

Hvad går pengene til?

Når du betaler til Koda og Gramex, sørger vi for, at pengene sendes videre til de musikere og kunstnere, der har skabt musikken. Det gælder både dem, der skriver og komponerer musikken, dem der indspiller musikken samt pladeselskaber og musikforlag.

Koda støtter også vækstlaget i dansk musikliv, så vi sikrer os, at der fortsat skabes ny dansk musik.

Hvis du vil vide mere om, hvordan indtægterne til Koda bliver fordelt til musikkens skabere, kan du læse videre her

Hvordan starter jeg min musiklicens?

Du kan selv oprette din musiklicens her på siden.

Vælg din kategori ud fra oversigten her og indtast dine oplysninger i felterne på siden. Derefter kan du beregne din pris og starte din musiklicens med det samme. 

Se videoguide: Sådan opretter du din musiklicens.

Hvordan får jeg en kopi af min faktura?

Du kan logge ind på Min Side og downloade dine fakturakopier. Her kan du også se din musiklicens og ændre dine oplysninger, fx hvis du har fået ny mailadresse eller andet.

Hvis det er første gang du logger på Min Side, kan du logge ind med dit kundenummer og kontaktnummer (fx KT1234567). Du finder oplysningerne øverst på din faktura.

I denne videoguide kan du se, hvordan du henter fakturakopi på Min Side.

Er der moms på betalingen til Koda?

Nej, der er ikke moms på betalingen til Koda.

Ifølge momsloven er forfatter– og komponistvirksomhed ikke momspligtig.

I hvilke situationer skal jeg betale til Koda?

Du skal have en musiklicens når du bruger musik offentligt. Musiklicensen får du hos Koda.

Du skal have en musiklicens når du:

Spiller radio, streamer musik fra playlister eller viser TV for dine kunder i din forretning

Bruger musik ved en koncert eller et event

Bruger musik til gavn for medlemmer eller gæster i din forening fx filmklub eller sportsforening

Skal jeg betale til Koda, hvis jeg har en medielicens?

Du skal have en musiklicens hos Koda, når du bruger musik i din forretning eller andre offentlige steder, også selv om du har en medielicens.

Betalingen til Koda dækker den værdi, som musikken skaber for de virksomheder, der bruger musik, fx butikker, restauranter og fitnesscentre. 

I Koda sørger vi for at den værdi, som musikken skaber i det offentlige rum - fx gode oplevelser eller god stemning - går tilbage til dem der har skabt musikken.

Skal jeg betale til Koda, hvis firmaets medarbejdere vil høre musik?

Ja, hvis over 40 ansatte har mulighed for at høre musikken, eller hvis musikken kan høres i et tilstødende salgslokale, skal du betale til Koda.

Det er indehaverens ansvar at kontakte Koda, hvis der spilles musik - også selv om musikanlægget er opstillet af medarbejderne. 

Musik til medarbejdere må ikke forveksles med musik til firmafester. I skal have en musiklicens, når I afholder firmafester med 800 ansatte eller derover (dette antal er inkl. evt. inviteret familie). Læs mere om musik til firmafester her.

Skal jeg betale til Koda, hvis musikanlægget står i butikkens personalerum?

Du skal ikke betale til Koda, hvis musikken kun kan høres i personalerummet.

Hvis musikken også kan høres i salgslokalet, eller der hvor kunderne er, skal du have en musiklicens hos Koda.

Det afgørende er, om musikken kan høres i et offentligt tilgængeligt lokale, dvs. om kunderne kan høre musikken. 

Skal jeg betale til Koda, når jeg har købt musikken eller CD'en?

Ja, når du har købt en CD eller et musiknummer, har du købt retten til at spille musikken privat, men ikke retten til at spille musikken offentligt.

Betalingen til Koda dækker den værdi, som musikken skaber for de virksomheder, der bruger musik, fx butikker, restauranter og fitnesscentre.

I Koda sørger vi for at den værdi, som musikken skaber i det offentlige rum - fx gode oplevelser eller god stemning - går tilbage til dem der har skabt musikken.

Når du har en musiklicens hos Koda, er det lovligt for dig at bruge musik i det offentlige rum.

Skal jeg også betale til Koda, når jeg har betalt musikeren?

Selvom du har betalt musikeren, skal du også betale til Koda, når du arrangerer koncerter. Det er nemlig ikke altid kunstneren på scenen, der har skrevet musikken.

Der er ofte flere rettighedshavere bag et værk og i mange tilfælde er der forskel på, hvem der optræder på scenen, og hvem der har skrevet musikken.

Din betaling til Koda går til dem, der har skrevet musikken, så de også får betaling for deres arbejde med at skrive musikken.

Din betaling til musikerne dækker alene honoraret for deres optræden som musikere. Selvom musikerne på scenen helt eller delvist har skrevet musikken selv, skal du som arrangør stadig betale til Koda.

Hvem skal jeg spørge, hvis jeg vil bruge musik i en video?
Der er tre svar på dette spørgsmål – svaret afhænger af hvor og til hvilket formål, du skal bruge video og musik sammen:
 
 1. Hvis du ønsker at bruge musik i en reklame eller anden form for promovering, kræver det tilladelse fra rettighedshaveren. Kontakt Kodas medlemsservice på [email protected] eller telefon 33 30 63 20, så hjælper de dig med hvilke rettighedshavere, du skal kontakte.

 2. Hvis du er en virksomhed, forening eller lignende, som vil lægge en video med musik på de sociale medier (fx Facebook eller Instagram), skal du henvende dig til Kodas Medieafdeling på [email protected] eller telefon 33 30 63 90.

 3. Hvis du vil lægge en video med musik på din hjemmeside, kan du oprette din musiklicens her. Har du spørgsmål til musiklicensen, kan du kontakte Kodas kundeservice på [email protected] eller telefon 33 30 63 80.
Har musikanlæggets størrelse betydning for, hvor meget jeg skal betale til Koda?

Det har ingen betydning, om musikken kommer fra et stort eller lille anlæg.

Det beløb, du betaler til Koda, afhænger ikke af musikanlæggets størrelse, men derimod af hvor og hvordan du bruger musikken.

Hvis musikken har en fremtræden rolle, er prisen højere end der, hvor musikken ikke er så fremtrædende. 

Hvem er ansvarlig for betalingen til Koda?

Det afhænger af, hvordan musikken bruges.

Ved koncerter eller events er det arrangøren, der er ansvarlig for betalingen til Koda.

Bruges der musik eller TV i en butik eller virksomhed, er det ejeren, der er ansvarlig for betalingen til Koda, også selvom musikkilden er opstillet af en ekstern leverandør.

Når musik bruges på restaurationer, caféer og andre virksomheder med fortæring, er det ejeren eller forpagteren, der er ansvarlig for betaling til Koda.

Hvilke streamingtjenester kan jeg bruge i min forretning?

Når du spiller musik fx i din butik, restaurant eller bar, skal du være opmærksom på, at du ikke kan bruge dit private streamingabonnement (fx Spotify) til erhverv.

Du kan i stedet bruge en professionel musikløsning, som tillader brug til erhverv, eller du kan afspille musik fra din Radio, CD eller TV.

Uanset om du spiller musik fra CD, radio, TV eller har en professionel musikløsning, skal du have en musiklicens hos Koda og betale for den offentlige fremførelse, når musikken er forvaltet af Koda/Gramex. 

Klik her for at se en samlet liste med professionelle musikløsninger til erhverv.

Skal jeg også betale for udenlandsk musik?

Ja, du skal betale for udenlandsk musik på samme måde, som du betaler til dansk musik.

De fleste lande har en organisation som Koda. Alle disse organisationer har samarbejdsaftaler, der sikrer, at musikskaberne får deres betaling, når musikken spilles offentligt.

Når du bruger (og betaler) for udenlandsk musik, sørger Koda for, at de udenlandske kunstnere får deres betaling. På samme måde sørger de udenlandske organisationer for, at de danske komponister får betaling, når deres musik spillet offentligt i udlandet.

Kan jeg frikøbe en melodi og derved slippe for Koda-betalingen?

Du kan ikke frikøbe en melodi, hvis komponisten eller tekstforfatteren er medlem af Koda.

Når en komponist eller forfatter har meldt sig ind i Koda, har vedkommende overdraget sine musikrettigheder til Koda og kan derfor ikke indgå aftaler om betaling uden om Koda. 


Det samme gælder, hvis en virksomhed får komponeret en melodi fx til brug som ventesignal i telefonlinjer. Virksomheden kan ikke frikøbe melodien - der skal altid betales til Koda, hvis ophavspersonen er medlem af Koda.

Hvordan opsiger jeg min musiklicens?

Hvis du lukker din forretning eller ikke længere bruger musik, kan du opsige din musiklicens via denne side: www.koda.dk/opsigelse.

Kan jeg søge om fritagelse til velgørenhedsarrangementer?

Koda vil gerne støtte op om enkeltstående velgørenhedsarrangementer og fritager derfor arrangementer som opfylder nedenstående betingelser:

 • Alle udøvende kunstnere og andre deltagere i arrangementet medvirker uden betaling – herunder scenepersonale.
 • Arrangementet tjener et alment velgørende formål, typisk i form af indsamling af midler til en større eller bredere kreds af sygdoms-, hungers- eller krigsramte, eller personer i social nød.
 • Der foreligger en skriftlig ansøgning, som beskriver arrangementets karakter, formål m.v. Der skal sammen med ansøgningen vedlægges kopi af budgettet for arrangementet.
 • At Koda, umiddelbart efter arrangementet er afholdt, modtager dokumentation for, at nævnte betingelser er opfyldt i form af et regnskab.
 • At det står på plakater, i programmer og andet materiale at ”Musikken er frit stillet til rådighed af Koda og Gramex uden betaling”.

Såfremt nogle af disse krav ikke kan opfyldes, vil arrangementet være dækket af samme betingelser som andre underholdningsarrangementer. I disse tilfælde vil den indsendte dokumentation blive betragtet som en almindelig oplysning til Koda, om afholdelse af et arrangement.

Ønsker du at ansøge om fritagelse skal du sende en skriftlig ansøgning til [email protected] med beskrivelse af arrangementets formål samt kopi af budgettet for arrangementet.

Skal vi have en musiklicens hos Koda, når vi bruger musik i vuggestuen, børnehaven eller SFO'en?

Når I bruger musik i vuggestuen, børnehaven eller SFO’en, fx spiller musik eller viser film med musik for børnene i institutionen, skal I ikke have en musiklicens hos Koda.

Holder den enkelte institution koncert eller arrangementer med musik, skal I heller ikke have en musiklicens.

Samles flere institutioner og afholder koncert eller arrangementer med musik, skal I have en musiklicens hos Koda.

Kontakt [email protected] for at oprette musiklicensen.

Hvornår er musikværker beskyttede?

Ifølge ophavsretsloven er musikværker beskyttede fra det øjeblik, de er skabt og indtil 70 år efter komponistens eller sangskriverens dødsår.

Hvis du udelukkende vil afspille musik, hvor komponistens og sangskriverens dødsår er for mere end 70 år siden, skal der som udgangspunkt ikke betales for musikbrugen, men du bedes kontakte Koda alligevel.

Hvordan beregner Koda min pris for at bruge musik?

Prisen for din musiklicens bliver beregnet ud fra, hvor du bruger musik, og hvordan musikken bliver brugt. Der er fx forskel på om du bruger baggrundsmusik eller afholder livekoncerter.

Når du bruger baggrundsmusik i din forretning, bliver prisen beregnet ud fra størrelsen på det areal, hvor du spiller musik for dine kunder eller gæster.

Når du arrangerer livekoncerter bliver prisen beregnet ud fra billetindtægt og antal tilhørere. Find dit område og beregn din pris her.

Skal jeg betale til Koda, når jeg har en aftale med Copydan?

Ja, når du har TV i din forretning, på din campingplads (fx hytter eller fællesarealer), i din restaurant eller bar skal du både have en aftale med Copydan og Koda.

Hvis du ikke har TV, men udelukkende spiller musik, skal du kun have en musiklicens hos Koda.

Når du viser TV for dine gæster, skal du have en aftale med de rettighedshavere, der står bag de enkelte TV-kanaler. De aftaler indgås ved at have en aftale med Copydan. Ud over aftalen med Copydan, skal du også have en musiklicens hos Koda, som står bag musikken.

Musiklicensen hos Koda sikrer at rettighedshaverne bag musikken får betaling, når deres musik fremføres offentligt.

Vedrørende din aftale om TV til offentlig visning er du velkommen til at kontakte Copydans kundeservice på tlf.: 39 14 15 01 eller på e-mail [email protected]

Er Koda godkendt af de Grønlandske myndigheder?

Koda har været godkendt af de Grønlandske myndigheder som forvaltningsorganisation i Grønland siden 2006.

Den seneste godkendelse fra Naalakkersuitut (Landsstyret) er udstedt af Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik (Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke). Koda er både godkendt efter § 75 a, stk. 1 og § 50, stk. 3, jf. § 35 i den Grønlandske ophavsretslov.

Du kan se begge godkendelser her. Før 2006 blev disse godkendelser i øvrigt udstedt af det danske kulturministerium.

Det betyder, at når du bruger musik offentligt på Grønland skal du have en musiklicens og betale til Koda.

Du kan oprette din musiklicens ved at finde din kategori og beregne din pris her.

Betaling fra udlandet – IBAN/SWIFT

Hvis du skal betale en faktura til Koda, hvor du har brug for vores IBAN og SWIFT oplysninger i forbindelse med din bankoverførsel, så skal du bruge følgende:

Name: Danske Bank
Account number: 4110490399
IBAN: DK2830004110490399
SWIFT: DABADKKK

Vigtigt: For at vi kan lokalisere beløbet til det rette kundeforhold, skal du ved indbetalingens bemærkningsfelt notere faktura- og kundenummer.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på [email protected] / tlf. 33306380.

Kontooplysninger til Koda

Hvis du skal betale en faktura og ønsker at lave en bankoverførsel, kan du benytte dig af vores kontonummer, som er følgende:

(Danske Bank)

Reg. nr. 4183
Konto nr. : 4183 4110 49 03 99

Vigtigt: For at vi kan lokalisere beløbet til det rette kundeforhold, skal du ved indbetalingens bemærkningsfelt notere faktura- og kundenummer.

Hvis du vil lave en bankoverførsel fra udlandet, kan du finde vores IBAN og SWIFT numre her

Ny aftale om musiklicensering på Hotel, Restaurations- og Nattelivsområdet

Koda/Gramex har indgået en ny rammeaftale om musiklicensering med Horesta, Dansk Erhverv og DRC, som træder i kraft 1. juli 2023. En ny, tilpasset prisstruktur gør aftalen mere gennemsigtig og nemmere at forholde sig til som musikbrugere. Hovedparten er uændret, men musikbrugere vil opleve følgende ændret:

 • Fremover betaler musikbrugere for det præcise antal musikarrangementer, de holder. Den nye lineære prissætning erstatter det tidligere begrænsede ”kassesystem”, hvor musikbrugere enten skulle betale for eksempelvis 42, 48, 54 eller 60 arrangementer pr. halvår.
 • Fremover følger prisen musikforbruget - mere musik vil resultere i en højere pris og mindre musik i en lavere pris. Førhen blev der givet prisreduktioner med baggrund i en kompliceret beregning, der eksempelvis kunne betyde, at totalprisen steg, selvom man reducerede sit musikbrug.
 • Fremover skal musikbrugere kun oplyse deres musikarrangementer per halvår og ikke per kalenderår, som tidligere. Der faktureres fortsat for musikbrug den 1/1 og 1/7, men det giver større fleksibilitet.
 • Fremover tilbyder Koda/Gramex en lavere take away-pris til restauranter, som ikke er indrettet til siddende gæster.

Hvorfor er prisen ændret?
Prisen er ændret, så alle betaler for den mængde musik, de bruger. Hvis du holder færre arrangementer, betaler du mindre – hvis du holder flere arrangementer, så betaler du mere. Ændringen er lavet af respekt for dem, der skaber musikken, så de får betalingen for den reelle værdi, deres musik skaber i det offentlige rum.

Hvorfor er Gramex-prisen ændret på vores musiklicens?

Fra 1. januar 2024 begyndte Gramex at indhente betaling for musik, de ikke tidligere har opkrævet for. Gramex skal nemlig repræsentere bl.a. amerikanske udgivelser på lige fod med musik, de allerede repræsenterer. At Gramex fremover skal repræsentere et større repertoire skyldes en dom ved EU-domstolen afsagt i 2020. Danmark er forpligtet til at overholde EU-reglerne, og Kulturministeriet har derfor ændret de danske regler med ikrafttræden 1. januar 2024 

De nye regler får betydning for både kunderne, der betaler til Gramex via Koda for at bruge musikken, og for rettighedshaverne, som Gramex fordeler pengene til. 

Hvad betyder det for os som kunder? 
De nye regler betyder, at Gramex fra 1. januar 2024 begyndte at indhente betaling for musik, de ikke tidligere har opkrævet for. Gramex skal nemlig repræsentere bl.a. amerikanske udgivelser på lige fod med musik, de allerede repræsenterer. Det betyder en højere pris på jeres musiklicens.  

Gramex og Koda har fuld forståelse for, at I har brug for tid til at tilpasse jer de nye priser. Derfor indfaser vi priserne gradvist over de kommende 3 år. Første regulering sker 1. april 2024. De to næste regulering sker 1. januar 2025 og 1. januar 2026. Den samlede stigning vil være op til ca. 14% over den 3-årige periode. 

Hvis I vil vide mere, kan I læse mere på Kulturministeriets hjemmeside eller kontakte Kodas Kundeservice på [email protected] eller 33 30 63 80. 

Kontakt kundeservice

Vi er klar til at hjælpe dig mandag til torsdag kl. 9.00 - 16.00 og fredag kl. 9.00 - 15.00.

Tlf.: 33 30 63 80

E-mail: [email protected]

Musikstrategi

Få vores musikstrategi tilsendt direkte til din mail. Læs mere og tilmeld dig her.

Få mere ud af musikken

Få gode råd til hvordan du kan bruge musik strategisk i din forretning og læs hvordan musikken kan skabe værdi.