Film/TV-produktioner

Når producenter bruger musik i film- og tv-produktioner, skal rettighederne til musikken altid cleares og rapporteres. Det skal den, fordi musikkens skabere har ret til at blive kompenseret for den værdi, musikken skaber i produktionen. Der er forskellige regler for clearing og rapportering afhængig af musikkens rolle.

Vi håber, I kan finde svar på jeres spørgsmål forneden, hvor vi har samlet de typiske spørgsmål til clearing af musik til Film og TV. Hvis ikke, så er I altid velkomne til at kontakte os. 

1. Hvor skal vi cleare musikken, hvis vi vil bruge kommercielt musik i et TV-program?

Det afhænger af produktionen. I skal enten cleare musikken hos NCB, rettighedshaverne eller masterrettighedshaverne. Klik på modellen nedenfor og få svar på, hvem I skal kontakte.

 

I kan læse mere om clearing af musik og beregne, hvad det koster at bruge et stykke musik på NCBs hjemmeside.

 

2. Hvordan forholder vi os til Koda, når vi bruger musik i TV-programmer?

Katalogmusik er normalt inkluderet i aftaler med broadcasterne, og I så fald skal I ikke kontakte Koda. Hvis jeres produktion indeholder livemusik med publikum, skal I have en musiklicens hos Koda.

Musik i reklamer, politiske, religiøse eller pornografiske sammenhænge kræver direkte tilladelse fra ophavspersonen. Hvis det ikke er inden for disse områder, er Koda-musikken normalt inkluderet i aftaler med broadcasterne.

3. Er der NCB vederlag på bestillingsmusik?

Ja. I kan læse mere på NCBs hjemmeside.

4. Skal vi rapportere musikken, hvis vi laver et TV-program på lokationer med musik i baggrunden - fx i en taxa eller på et diskotek? Og skal vi betale for det?

Ja. I skal rapportere efter bedste evne, og I skal have en musiklicens hos NCB eller rettighedshaverne.

5. Skal vi betale NCB licens, hvis en medvirkende i et TV-program spiller eller synger en kendt sang uden melodi?

Ja. Hvis man kan høre, hvilken sang det er.

6. Er der forskellige regler hos forskellige broadcastere?

Uanset broadcaster, er der i udgangspunktet samme Koda, Gramex og NCB regler. Rapporteringen kan dog variere, så derfor anbefaler vi, at I læser den enkelte broadcasters produktionshåndbog for eventuelle afvigelser.

7. Vi laver TV-programmer udelukkende til streaming - gælder de samme regler som på TV?

Ja. Og I skal rapportere på samme måde, som hvis programmet var til TV.

8. Vi skal klippe en trailer - tæller det som en reklame, eller kan vi bruge hvilken som helst musik til det?

I kan sagtens bruge katalogmusik til trailers. Hvis I ønsker at bruge kommercielt udgivet musik, skal I kontakte rettighedshaverne (både forlag og pladeselskab) direkte. Husk at rapportere musikken i traileren på samme måde, som I rapporterer et TV-program. Trailers er inkluderet i DRs aftale med NCB.

9. Må vi lægge trailers og andre klip på sociale medier?

Ja. Hvis musikken er frikøbt til alle platforme. Typisk er fx katalogmusik frikøbt til alle platforme. Hvis I er i tvivl, så tjek med katalogmusik-udbyderen. Hvis I vil bruge kommercielt udgivet musik, skal I være sikre på, at musikken er clearet til brug på sociale medier og ikke kun i selve programmet.

10. Hvordan finder vi ud af, hvilket pladeselskab eller forlag et kommercielt nummer har?

Ofte kan I finde informationen på fx Spotify under song credits. Alternativt kan I tjekke her:

11. Hvordan rapporterer vi musik, og hvad skal vi rapportere?

I rapporterer jeres musikbrug i et cue sheet, og rapporteringen skal altid indeholde:

  • Hovedoplysninger om selve programmet/filmen.
  • Musikbrug, komponist/sangskriver og musikkens varighed.

Vi opfordrer til, at I tæller al underlægningsmusik sammen, som er komponeret af samme komponist/rettighedshavere – og registrerer det som ét cue med samme titel som selve filmen. For overskuelighedens skyld må I gerne tælle varigheden sammen, hvis I bruger samme stykke musik (samme titel/rettighedshaver) flere gange, i stedet for at notere det flere gange på samme cue sheet.

Notér gerne, om musikken er brugt som baggrundsmusik, jingle/kending, live eller logo.
Der er forskellige rapporteringsformater afhængig af broadcaster. Vi har en skabelon, I kan bruge:

  • cue sheet (dansk)
  • cue sheet (engelsk)

Live-produktioner?
I skal rapportere live eller live-on-tape produktioner på samme måde som øvrige TV-programmer. Hvis I bruger kommerciel musik, skal I også rapportere produktionen til NCB.

Hvorfor er det vigtigt at rapportere alle de oplysninger?
Det er vigtigt, så vi kan beregne de korrekte royalties, som hver enkelt ophavsperson er berettiget til. Der er forskellige takster (også i udlandet, og individuelt fra land til land) afhængig af, om det er baggrundsmusik, tema musik osv.

12. Hvad er et cue sheet?

Et cue sheet (musikrapporten) er en skematisk oversigt over de musikalske elementer, som er rapporteret i en TV-produktion. Koda bruger skemaet til at beregne, hvem der skal have royalties for de enkelte værker, og hvor stort et beløb, det drejer sig om. Koda sender det udfyldte cue sheet til en international AV-database for at sikre, at alle rettighedshavere får en korrekt udbetaling af royalties, når produktionen bliver solgt til og vist i udlandet.  

Producenten har det endelige ansvar for at udfylde det enkelte cue sheet med korrekte oplysninger til broadcasteren.

Der er forskellige rapporteringsformater afhængig af broadcaster. Vi har en skabelon, I kan bruge:

Se, hvordan I udfylder cue sheet i denne video:

Spørgsmål?

Hvis ikke I finder svar på jeres spørgsmål, kan I altid kontakte: