Koncerter og festivaler

Koncerter

Når en arrangør betaler til Koda for at afholde en koncert, sendes pengene videre til de Koda-medlemmer, hvis musik er blevet spillet til koncerten. Udbetalingen til medlemmerne er bl.a. afhængig af disse faktorer:

  • Koncertens varighed
  • Værkets varighed 
  • Medlemmets andel på et værk
  • Eventuelle billetindtægter

Når vi får en betaling fra en kunde, kan vi ikke oplyse det præcise beløb, som et medlem får udbetalt, men her er vist nogle generelle eksempler.


Eksempler på koncertudbetaling
Eksempel på entréindtægt Arrangørens betaling til Koda udbetaling fra Koda 2015
0 - 10.000 kr. 450-525 kr 990 kr.*
20.000 kr. 1.050 kr. 1.100 kr.
50.000 kr. 2.625 kr. 2.750 kr.
100.000 kr. 5.250 kr. 5.500 kr.
200.000 kr. 10.500 kr. 11.000 kr.
600.000 kr 31.500 kr. 33.000 kr.

* Dette beløb justeres trinvist over en femårig periode jf. ændringer i Kodas fordelingsplan. 

Når der som vist i skemaet udbetales mere for den enkelte koncert, end den betaling Koda modtager, skyldes det, at vi ikke modtager rapportering for alle koncerter, hvor der er betalt til Koda. Disse indtægter bliver i puljen og fordeles til øvrige koncerter, hvor der er rapporteret.

 

Festivaler

På de tre største festivaler Roskilde Festival, Smukfest og Northside er udbetalingen til medlemmerne afhængig af, hvilken scene, der spilles på. Koncerterne på de større scener med stor publikumskapacitet får en højere udbetaling end koncerterne på de mindre scener. På den måde differentierer vi udbetalingen efter forhold som scenestørrelse og publikumskapacitet for at tilgodese de koncerter, som tiltrækker flest publikummer.

 

Eksempler fra udbetalingen i 2015

Nedenfor kan du se eksempler fra udbetalingen i 2015. Disse beløb afhænger af musikforbruget på festivalerne fra år til år, og vil derfor ikke nødvendigvis være præcis de samme i år.

* I 2015 var Street City en del af det officielle program, og koncerterne afregnes derfor på lige fod med med de andre små scener. Tidligere blev Street City afregnet som "øvrige/ikke programsatte koncerter  
Roskilde Festival kr. pr. koncert
Orange scene 65.000
Arena 46.000
Avalon 22.500
Apollo/Pavillion/Gloria/Rising/Street City* 9.600
Øvrige/ikke programsatte koncerter 950
Smukfest kr. pr. koncert
 Bøgescenerne & Rytmescenen  14.600
 P3 Teltet/TV Scenen/Live Camp  4.500
 Øvrige /ikke programsatte koncerter  1.000
NorthSide kr.pr. point
Green Stage & Blue Stage 21.400
P6 Beat Stage 9.000
Øvrige/ikke programsatte koncerter 1.000

 

Hvis festivalen ikke er arrangør af koncerten

I de tilfælde, hvor det er en anden koncertarrangør, er det dennes musiklicens og betaling til Koda, der afgør medlemmets udbetaling.

 

Udbetaling i forhold til spilletid

Der udbetales i forhold til spilletiden. Det samlede beløb for den enkelte koncert deles mellem de spillede musikværker i forhold til hvert enkelt musikværks spilletid. Er spilletiden ikke oplyst på rapporteringen af koncerten, benyttes den varighed, som ophavsmanden har angivet på værkanmeldelsen på de pågældende værker.

Er koncerten kortere end 40 minutter, eller udgør den beskyttede musik mindre end 40 minutter af den samlede spilletid, sætter vi beregningsmæssigt længden til 40 minutter.

Sådan indberetter du til koncert og lignende

Når du har afholdt et arrangement med musik, skal du give besked til Koda og oprette en musiklicens. Det gør du ved at indberette koncert og event.

I videoguiden her, kan du se hvordan du gør. 

 

Man skal også betale Koda ved koncerter

Når man som koncertarrangør afvikler en koncert, skal man både betale til Koda og til artisten.
Læs her hvorfor og få også mere viden om hvorfor sangskriveren og komponisten er med i regnestykket.