Streaming af koncert

Hvis du vil streame en koncert online skal du først have en musiklicens hos Koda.

Send en mail til [email protected] - så hjælper vi dig til at komme i gang med din licens

 

Pris for streaming af koncerter med indtægter

Prisen for streaming af koncerter med indtægter er på alle platforme:

  • 15 % af indtægterne/bruttoomsætningen forbundet med koncerten.

Indtægter/bruttoomsætning omfatter samtlige indtægter forbundet med koncerten, herunder blandt andet billetindtægter, brugerbetalinger, reklame-og sponsorindtægter af enhver art, offentlig eller privat støtte og frivillige bidrag mv.

Hvis indtægter/bruttoomsætning ikke overstiger 1.666 kr., er minimumsbetalingen til Koda 250 kr.

Pris for streaming af koncerter uden indtægter

Prisen for streaming af koncerter uden indtægter er på alle platforme:

  • 17,5 % af honoraret betalt til artisterne.

Prisen gælder for streaming af koncerter, hvor der ikke er indtægter fra hverken brugerbetalinger, salg af reklamer, annoncer, offentlig støtte, frivillige bidrag mv.

Hvis artisthonoraret ikke overstiger 1.250 kr., er minimumsbetalingen til Koda 250 kr.

 

Ønsker du at streame en koncert på YouTube, Facebook, Instagram eller lignende platforme, skal du have en musiklicens hos Koda hvis:

  • Der er indtægter forbundet med koncerten, herunder brugerbetaling, donationer, sponsorater, offentlig støtte mv., eller
  • Der er betaling til artisterne.

 

Tilbage til øvrige online priser