Vilkår for musik på hjemmeside


1. Tilladelsens omfang

1.1 Tilladelsen giver alene ret til at anvende Koda/NCB’s repertoire på det danske territorium i form af baggrundsmusik i videoklip på en internetside. Tilsvarende finder anvendelse for et intranet.

1.2 Ved baggrundsmusik forstås musik, der spiller i som underlægningsmusik/baggrundsmusik til videoklip eller lignende.

1.3 Det er kun tilladt at kopiere musikværker i det omfang, det er nødvendigt for at kunne anvende musikværkerne som ovenfor beskrevet.

1.4 Koda/NCB’s tilladelse omfatter

a) ret til offentlig fremførelse i Danmark af Koda/NCB’s repertoire via hjemmesiden, og

b) ret til eksemplarfremstilling af Koda/NCB’s repertoire i det omfang, som det er teknisk nødvendigt for at kunne drive hjemmesiden i overensstemmelse med det aftalte og

c) ret til at sammensætte Koda/NCB’s repertoire og billeder og/eller tilgængeliggøre en sammensætning af Koda/NCB’s repertoire og billeder på hjemmesiden (synkronisering) i forbindelse med virksomhedsvideoer til internt brug, undervisningsvideoer, fitness- dansevideoer og kunstprojektvideoer. Tilladelsen til synkronisering omfatter ikke andre typer af videoer eller brugssituationer, se pkt. 2.10.

2. Tilladelsen omfatter ikke

2.1 bearbejdelse af musikværker

2.2 at den pågældende brug af Koda/NCB’s repertoire kan tilgås uden for det danske territorium

2.3 anvendelse af et musikværk på en måde eller i en sammenhæng, som strider mod ophavspersonens ideelle rettigheder efter ophavsretslovens § 3, stk. 2, som f.eks. ved reklame for et produkt eller tjeneste, eller i en religiøs, politisk eller pornografisk sammenhæng eller hvis værket anvendes på en sådan intensiv måde, at man vil kunne identificere værket eller ophavspersonen med udbyderens produkt eller budskab. Sådan udnyttelse kræver ophavspersonen individuelle samtykke. Uanset at samtykke er indhentet fra ophavspersonen, skal der fortsat indgås aftale med Koda/NCB for så vidt angår pkt. 1.4 a) og pkt. 1.4 b).

2.4 konkrete musikværker, som Koda til enhver tid måtte undtage fra tilladelsen efter begæring fra en ophavsperson,

2.5 gengivelse af sangtekster og noder på hjemmesiden og

2.6 den første offentlige fremførelse af et musikværk

2.7. download eller streaming af hele musiknumre, spillefilm, serier mv.

2.8 brug af Kodas repertoire i podcast, i forbindelse med streaming af koncerter eller i internetradio

2.9 Enhver form for tredjeparts brug af det pågældende indhold

2.10 Enhver form for synkronisering af Koda/NCB’s repertoire og billeder, som ikke er omfattet af pkt. 1.4 c).
Herunder, men ikke begrænset til, synkronisering ifm. med reklame-produktioner, Tv-produktioner, produktion af spillefilm, dokumentarer, kortfilm, virksomhedsvideoer til eksternt brug eller andre videoer med kommercielt formål.

 

3. Priser og betaling

3.1 Der henvises til Kodas til enhver tid gældende priser, som gælder medmindre andet aftales.

3.2 Fakturering sker kvartalvist forud med forfaldsdato senest 15. i den pågældende måned, medmindre andet aftales.

3.3 Ved for sen betaling er Koda berettiget til fra forfaldsdato at beregne rente og opkræve rykkergebyr i overensstemmelse med Rentelovens regler herom.

3.4 De gældende priser ved tilladelsens ikrafttrædelse reguleres årligt efter nettoprisindekset (første gang i det efterfølgende år i henhold til forskellen i nettoprisindekset for juli måned i året forud for tilladelsens ikrafttrædelse).

 

4. Rapportering

4.1 Brug af musikværker kan efter eget ønske rapporteres til Kodas rapporteringsafdeling ved henvendelse til [email protected]. Koda forbeholder sig ret til i det enkelte tilfælde at indhente rapportering med titler, artist og spilletid pr. værk.

 

5. Forudsætninger og ændringer

5.1 Fastsættelse af betalingens størrelse er baseret på de oplysninger, herunder antal besøgende på hjemmesiden og mængden af musik, som Koda efter anmodning har modtaget.

5.2 Koda skal informeres ved ændring af de nævnte forhold samt i tilfælde af ændring af hjemmesidens navn eller lignende.

5.3 I tilfælde af ændrede forudsætninger, besøgstal eller musikmængde, forbeholder Koda sig ret til at regulere betalingens størrelse i overensstemmelse med de til enhver tid gældende priser.

 

6. Kreditering

6.1 Der skal ske kreditering af ophavspersonerne til de anvendte musikværker på hjemmesiden i overensstemmelse med Ophavsretslovens § 3, stk. 1.

6.2 På hjemmesiden skal følgende tekst angives: "Musikken er stillet til rådighed med tilladelse fra Koda/NCB". Der skal etableres et hyperlink fra ordene Koda og NCB til henholdsvis www.koda.dk og www.ncb.dk.

 

7. Ophør

7.1 Ved ophør af brug af musik bortfalder forpligtelsen til at betale vederlag efter pkt. 3 med virkning fra udgangen af kvartalet, såfremt der gives meddelelse herom til Koda senest en måned før udgangen af det pågældende kvartal.

7.2 Udebliver betaling eller opfyldelsen af andre forpligtelser med mere end 1 måned efter forfaldstid, bortfalder tilladelsen, hvorefter musikværkerne omgående skal fjernes fra hjemmesiden.

 

Handelsbetingelser

 

1. Indberetning

Når du indberetter din brug af musik via Kodas selvbetjening, kan du vælge mellem fire forskellige betalingsformer:

- Online betaling med kreditkort

- Få din faktura tilsendt på e-mail

- Få din faktura tilsendt med posten (det koster 49,00 DKK pr. faktura)

- Betaling via EAN 


2. Priser

Alle priser i Kodas selvbetjening er angivet i DKK ekskl. moms. Der er ikke moms på det beløb du betaler til Koda, da forfatter- og komponistvirksomhed ikke er momspligtig. Alle priser i Kodas selvbetjening indexreguleres årligt.  Der tages forbehold for pris- og korrekturfejl samt prisændringer.  

 

3. Online betaling

Du kan betale online med Dankort, Visa, Mastercard, Maestro, Visa Electron, JCB og American Express. Firmakort udstedt inden for eller uden for EU / EØS samt private betalingskort udstedt uden for EU / EØS bliver pålagt et gebyr, hvilket vil fremgår af din kvittering. Gebyrsatsen vil afhænge af typen af betalingskort og hvor det er udstedt.  

Onlinebetalingen foregår via en sikker forbindelse til Kodas betalingssystem. De indtastede oplysninger sendes krypteret via en SSL-kryptering (Secure Socket Layer) og kan ikke læses af andre. Koda har ikke adgang til dine kortoplysninger.

 

Udover de nævnte betalingskort, kan du også tilmelde din betaling til PBS, så beløbet automatisk bliver trukket fra din konto. Du kan altid se og downloade din faktura under "Min Side", når du er logget ind på Kodas Selvbetjening.

 

Dankort      MasterCard     Visa/Visa Electron   

 

Maestro       American Express      JCB                                        

 

4. Fortrydelses-/returret

Koda lægger vægt på tilfredse kunder. Det betyder, at hvis du har fået en musiklicens hos Koda, har du 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor du indgår licensen, eller den dag du modtager din faktura.

For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele Koda, din beslutning om at fortryde licensen i en utvetydig erklæring (e-mail til Koda Kundeservice [email protected]).

Fortrydelsesretten gælder musiklicenser indgået for fremtidigt musikbrug, for musikbrug som allerede har været brugt/afholdt gælder ingen fortrydelsesret.


5. Forbehold og ansvarsfraskrivelse

Koda tager forbehold for eventuelle afgiftsændringer, pris- og korrekturfejl, systemfejl samt tekniske fejl.

 

6. Vilkår ved login på Koda selvbetjeningsløsning

Ved oprettelse af et login til Kodas selvbetjening vælger du et brugernavn, som er din e-mail, og et password. Dit password er personligt og må ikke videregives til tredjepart. Du bærer ansvaret for andres misbrug af disse oplysninger.

 

Koda har ikke ansvar for og påtager sig ikke at kontrollere, hvilke informationer, der stilles til rådighed via dit login. Dette omfatter blandt andet informationer fra andre hjemmesider end Koda.dk, mail, links, nyhedsgrupper eller chatgrupper.

 

Når du downloader materiale fra internettet eller åbner programmer modtaget via mail, løber du en risiko for at inficere din hardware og software med virus. Koda har ikke indflydelse på disse forhold og kan ikke drages til ansvar herfor.

 

Koda er berettiget til at foretage nødvendige ændringer af login-funktionen blandt andet for at sikre en tilfredsstillende drift heraf eller for at imødekomme myndighedskrav.

 

Koda er ikke forpligtet til at genskabe data, som er slettet på grund af manglende brug af dit login. Koda er desuden ikke erstatningsansvarlig for tab, der er opstået som følge af tab af data på din brugerprofil.

 

7. Sikkerhed

Kodas betalingssystem er PCI certificeret, hvilket betyder at systemet er underlagt en lang række sikkerhedskrav. På betalingssiden benyttes sikkerforbindelse (https), som betyder at dine personlige oplysninger bliver krypteret og dermed ikke kan opfanges af andre.

 

8. Tvister

Musikanvendelse gennem Koda er underlagt dansk ret, hvorfor tvister afgøres ved de danske domstole

 

9. Ophavsret

Indholdet på dette website er ophavsretbeskyttet og tilhører Koda  (CVR. nr. 64086928). Informationerne på websitet, inklusive tekst, billeder og lyd, må ikke anvendes, hverken i privat eller kommercielt anliggende. Det må heller ikke reproduceres, ændres, kopieres eller gemmes i nogen form.

 


Kontakt kundeservice

E-mail: [email protected]
Tlf: 33 30 63 80
Vi er klar til at hjælpe dig mandag til torsdag kl. 9.00 - 16.00 og fredag kl. 9.00 - 15.00.