Kor

Når I afholder korkoncerter, skal I have en musiklicens hos Koda. Priserne gælder for Kor72, DAFO, DASOM, DSF, Syng og organisationernes tilsluttede medlemskor og omfatter brug af musik til korenes egne koncerter. 

1 Beregn pris
Beregn pris
1 / 3
2 Check ud
Checkout
2 / 3
*
*
Se prisliste og vilkår for Kor

Priserne gælder for brug af musik til korets egne koncerter. 

Musiklicensen faktureres en gang om året.

Abonnementspris pr. år  
Antal egne koncerter pr. år Pris pr. år
1 koncert kr. 459,36
Op til 2 koncerter kr. 918,71
Op til 4 koncerter kr. 1.607,16
Op til 6 koncerter kr. 2.526,46
Op til 8 koncerter kr. 3.445,17
Op til 10 koncerter kr. 4.363,88
Over 10 koncerter kr. 5.282,60

Priserne er gældende pr. 1. januar 2024.

 

Kontakt kundeservice

E-mail: [email protected]
Tlf: 33 30 63 80 
Vi er klar til at hjælpe dig mandag til fredag kl. 9.00 - 14.00.

Koda giver herved tilladelse til, at den beskyttede musik, som Koda præsenterer spilles offentligt, hvis der betales vederlag efter de gældende tariffer, og nedenstående vilkår efterkommes.

 

1. TILLADELSEN OMFATTER

  • Koncerter arrangeret af Kororganisationerne og/eller tilsluttede medlemskor, hvor de medvirkende er medlemmer af korene og hvor koret er ansvarlig arrangør.
  • Musik på Kororganisationerne/tilsluttede medlemskors hjemmesider/Facebook.

 

2. TILLADELSENS OMFANG

Tilladelsen omfatter ikke:

  • Koncerter med en entreindtægt på mere end 12.000,- kr. og/eller med mere end 200 tilhørere.
  • Arrangementer arrangeret af eller i samarbejde med tredjepart, kor, foreninger mv., som ikke er omfattet af nærværende aftale.
  • Musikdramatiske værker (operaer, operetter, musicals, balletter o.lign.).
  • Sampling eller kopiering af musik.
  • Anvendelse af lydoptagelser (cd, musikfiler el. lign).
  • Musik på hjemmesider/Facebook, i det omfang Kororganisationerne/medlemskoret ikke har fået en musiklicens hos Koda.

 

I disse eller andre tilfælde, der ikke er omfattet af nærværende vilkår og priser, skal betaling ske efter særskilt aftale eller efter den for området gældende tarif.

 

3. PRISER

Der betales efter de til enhver tid gældende priser for den konkrete musikbrug. Priserne findes på Kodas hjemmeside http://kunde.koda.dk/musiklicenser/kor.

 

4. BETALINGSBETINGELSER

Beløbet betales helårsvis og er forfaldent til betaling 1. april. Betalingsfristen fremgår af fakturaen. 

Ved for sen betaling er Koda berettiget til fra forfaldsdato at beregne rente i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser. Desuden opkræves et rykkergebyr.

 

5. RAPPORTERING

Hver af de fem Kororganisationer modtager et MitKoda-login til brug ved digital rapportering. Kororganisationens login kan anvendes af de tilknyttede medlemskor til rapportering af musikrepertoire.

Koda kan med en måneds varsel stille krav om digital indberetning af musikrepertoire.

 

6. ÆNDRINGER OG OPSIGELSE

Ved ændringer i korets musikforhold af betydning for prisfastsættelsen, samt øvrige forhold af væsentlig betydning for nærværende tilladelse - herunder ophør - skal Koda have underretning senest 10 dage før ændringen, idet retten til en eventuel refusion fra Koda ellers bortfalder.

 

7. ØVRIGE VILKÅR

Koda friholder koret for ethvert krav, der måtte opstå fra tredjepart for offentlig fremførelse af musik, såfremt anvendelsen omfattes af nærværende tilladelse, og musikværkerne indgår i Kodas repertoire.

Hvis Koda ikke modtager korrekte oplysninger om musikforholdene mv., forbeholder Koda sig ret til at foretage en skønsmæssig beregning af vederlaget. Dette skøn er gældende med mindre, indehaveren af tilladelsen kan godtgøre, at skønnet er åbenbart forkert.

Fordelingen mellem de enkelte ophavspersoner er privatfortrolige oplysninger mellem Koda og den enkelte rettighedshaver.

Udebliver betalingen eller misligholdes denne tilladelse på anden måde, bortfalder tilladelsen til at bruge Kodas repertoire, og koret har herefter ikke tilladelse til at fortsætte musikbrugen. Hvis der ikke foreligger en tilladelse fra Koda, vil Kodas almindelige priser og vilkår på området være gældende.

 

Handelsbetingelser

1. Indberetning

Når du indberetter din brug af musik via Kodas selvbetjening, kan du vælge mellem fire forskellige betalingsformer:

- Online betaling med kreditkort

- Få din faktura tilsendt på e-mail

- Få din faktura tilsendt med posten (det koster 49,00 DKK pr. faktura)

- Betaling via EAN

 

2. Priser

Alle priser i Kodas selvbetjening er angivet i DKK ekskl. moms. Der er ikke moms på det beløb du betaler til Koda, da forfatter- og komponistvirksomhed ikke er momspligtig. Alle priser i Kodas selvbetjening indexreguleres årligt. Der tages forbehold for pris- og korrekturfejl samt prisændringer.

 

3. Online betaling

Du kan betale online med Dankort, Visa, Mastercard, Maestro, Visa Electron, JCB og American Express. Firmakort udstedt inden for eller uden for EU / EØS samt private betalingskort udstedt uden for EU / EØS bliver pålagt et gebyr, hvilket vil fremgår af din kvittering. Gebyrsatsen vil afhænge af typen af betalingskort og hvor det er udstedt.

Onlinebetalingen foregår via en sikker forbindelse til Kodas betalingssystem. De indtastede oplysninger sendes krypteret via en SSL-kryptering (Secure Socket Layer) og kan ikke læses af andre. Koda har ikke adgang til dine kortoplysninger.

Udover de nævnte betalingskort, kan du også tilmelde din betaling til PBS, så beløbet automatisk bliver trukket fra din konto. Du kan altid se og downloade din faktura under "Min Side", når du er logget ind på Kodas Selvbetjening.

 

Dankort     MasterCard     Visa/Visa Electron  

 

Maestro       American Express     JCB       

                               

4. Fortrydelses-/returret

Koda lægger vægt på tilfredse kunder. Det betyder, at hvis du har fået en musiklicens hos Koda har du 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du får licensen, eller den dag du modtager din faktura.

For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele Koda, din beslutning om at fortryde musiklicensen i en utvetydig erklæring (e-mail til Koda Kundeservice [email protected]).

Fortrydelsesretten gælder musiklicenser indgået for fremtidigt musikbrug. For musikbrug som allerede har været brugt/afholdt gælder ingen fortrydelsesret.

5. Forbehold og ansvarsfraskrivelse

Koda tager forbehold for eventuelle afgiftsændringer, pris- og korrekturfejl, systemfejl samt tekniske fejl.

 

6. Vilkår ved login på Kodas selvbetjeningsløsning

Ved oprettelse af et login til Kodas selvbetjening vælger du et brugernavn, som er din e-mail, og et password. Dit password er personligt og må ikke videregives til tredjepart. Du bærer ansvaret for andres misbrug af disse oplysninger.

Koda har ikke ansvar for og påtager sig ikke at kontrollere, hvilke informationer, der stilles til rådighed via dit login. Dette omfatter blandt andet informationer fra andre hjemmesider end Koda.dk, mail, links, nyhedsgrupper eller chatgrupper.

Når du downloader materiale fra internettet eller åbner programmer modtaget via mail, løber du en risiko for at inficere din hardware og software med virus. Koda har ikke indflydelse på disse forhold og kan ikke drages til ansvar herfor.

Koda er berettiget til at foretage nødvendige ændringer af login-funktionen blandt andet for at sikre en tilfredsstillende drift heraf eller for at imødekomme myndighedskrav.

Koda er ikke forpligtet til at genskabe data, som er slettet på grund af manglende brug af dit login. Koda er desuden ikke erstatningsansvarlig for tab, der er opstået som følge af tab af data på din brugerprofil.

 

7. Sikkerhed

Kodas betalingssystem er PCI certificeret, hvilket betyder at systemet er underlagt en lang række sikkerhedskrav. På betalingssiden benyttes sikkerforbindelse (https), som betyder at dine personlige oplysninger bliver krypteret og dermed ikke kan opfanges af andre.

 

8. Tvister

Musikanvendelse gennem Koda er underlagt dansk ret, hvorfor tvister afgøres ved de danske domstole

 

9. Ophavsret

Indholdet på dette website er ophavsretbeskyttet og tilhører Koda (CVR. nr. 64086928). Informationerne på websitet, inklusive tekst, billeder og lyd, må ikke anvendes, hverken i privat eller kommercielt anliggende. Det må heller ikke reproduceres, ændres, kopieres eller gemmes i nogen form.

 

Kontakt kundeservice

E-mail: [email protected]
Tlf: 33 30 63 80 
Vi er klar til at hjælpe dig mandag til fredag kl. 9.00 - 14.00.

Din betaling går til dem, som har skabt musikken

Når du betaler for at bruge musik, sender vi 90% af pengene videre til de komponister og sangskrivere, som har skrevet musikken. Det er deres betaling for arbejdet med at skrive musik til jer, og det sikrer, at de kan blive ved med at lave musik i fremtiden.

komponist Koda

Spørgsmål?

Du finder svar på de mest almindelige spørgsmål her. Læs mere.

Brug for hjælp?

Vi er klar til at hjælpe dig mandag til fredag kl. 9.00 - 14.00.

Tlf: 33 30 63 80

E-mail: [email protected]