Priser for musik i biografer


Priserne gælder for biografer med fast biografdrift. Hvis du haft enkelte filmforevisninger, som ikke er tilknyttet en biograf, skal du have en musiklicens for filmforevisninger.

Priser for biografer    
Pris   1,35% af biografens billetindtægt ekskl. moms

 Priserne er gældende pr. 1. januar 2024.

Kontakt kundeservice

E-mail: [email protected]
Tlf: 33 30 63 80 
Vi er klar til at hjælpe dig mandag til torsdag kl. 9.00 - 16.00 og fredag kl. 9.00 - 15.00.