Vilkår for musik i kirker


Koda giver herved tilladelse til, at den beskyttede musik, som Koda præsenterer spilles offentligt, hvis der betales vederlag efter de gældende tariffer, og nedenstående vilkår efterkommes. 

 

1. TILLADELSEN OMFATTER

Koncerter, musikgudstjenester og andre åbne arrangementer med musik i kirken,  i sognegården, musik ved filmforevisninger mv.

Tilladelsen omfatter ikke andre forhold herunder - men ikke begrænset til:

  1. Koncerter med en entreindtægt på mere end 12.000,- kr. og/eller med mere end 200 tilhørere
  2. Kirker, som afholder over 25 arrangementer årligt.
  3. Arrangementer, der afholdes af andre end kirken selv som ansvarlig arrangør
  4. Musikdramatik (revy-/teaterforestillinger, operaer, operetter, musicals, teaterkoncerter, musicallignende forestillinger, shows, stand-up, kabareter, ballet- og danseforestillinger o.lign.).
  5. Indspilning eller kopiering af de fremførte værker på lyd- eller videobånd, film eller på anden måde, eller til at udsende dem i radio, fjernsyn, via internet eller på anden måde
  6. Musik på hjemmesider eller sampling eller kopiering af musik
  7. Anvendelse af lydoptagelser (cd, musikfiler el.lign.)
  8. Musik som ventesignal i telefonlinjer

I disse eller andre tilfælde, der ikke er omfattet af nærværende vilkår, skal betaling ske efter særskilt aftale efter den for området gældende tarif. Nærmere vejledning kan fås hos Koda. Se også http://kunde.koda.dk/musiklicenser/kirke

 

2. PRISER

Der betales efter de til enhver tid gældende priser for den konkrete musikbrug. Priserne findes på Kodas hjemmeside: http://kunde.koda.dk/musiklicenser/kirke#priser

 

3. BETALINGSBETINGELSER

Beløbet betales helårsvis og er forfaldent til betaling 1. april. Betalingsfristen fremgår af fakturaen. 

Ved for sen betaling er Koda berettiget til fra forfaldsdato at beregne rente i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser. Desuden opkræves et rykkergebyr.

 

4. INDBERETNING AF MUSIKREPERTOIRE

Kirken er pligtig til enten selv eller opfordre alle engagerede kunstnere til i videst muligt omfang at rapportere detailoplysninger om de musikværker, der spilles under koncerterne. Koda kan med en måneds varsel stille krav om digital indberetning af musikrepertoire.

 

5. ØVRIGE VILKÅR

Koda friholder kirken for ethvert krav, der måtte opstå fra tredjepart for offentlig fremførelse af musik, såfremt anvendelsen omfattes af nærværende tilladelse, og musikværkerne indgår i Kodas repertoire.

For arrangementer med musik mv., hvor en ekstern partner er den ansvarlige arrangør, er kirken ansvarlig for at sende oplysninger om navn og adresse på den ansvarlige arrangør til Koda.

Hvis Koda ikke modtager korrekte oplysninger om musikforholdene mv., forbeholder Koda sig ret til at foretage en skønsmæssig beregning af vederlaget. Dette skøn er gældende med mindre, indehaveren kan godtgøre, at skønnet er åbenbart forkert.

Fordelingen mellem de enkelte ophavspersoner mv. er indehaveren af tilladelsen uvedkommende.

Hvis en rettighedshaver kræver det, kan Koda nedlægge forbud mod, at enkelte, konkret angivne værker bliver spillet.

Udebliver betalingen eller misligholdes denne tilladelse på anden måde, bortfalder tilladelsen til at bruge Kodas repertoire, og kirken har herefter ikke tilladelse til at fortsætte musikbrugen. Hvis der ikke foreligger en tilladelse fra Koda, vil Koda være berettiget til at opkræve yderligere 50 pct. af de gældende priser for den periode, hvor musikken er blevet brugt uden tilladelse.

 

Handelsbetingelser

 

1. Indberetning

Når du indberetter din brug af musik via Kodas selvbetjening, kan du vælge mellem fire forskellige betalingsformer:

- Online betaling med kreditkort

- Få din faktura tilsendt på e-mail

- Få din faktura tilsendt med posten (det koster 49,00 DKK pr. faktura)

- Betaling via EAN 


2. Priser

Alle priser i Kodas selvbetjening er angivet i DKK ekskl. moms. Der er ikke moms på det beløb du betaler til Koda, da forfatter- og komponistvirksomhed ikke er momspligtig. Alle priser i Kodas selvbetjening indexreguleres årligt.  Der tages forbehold for pris- og korrekturfejl samt prisændringer.  

 

3. Online betaling

Du kan betale online med Dankort, Visa, Mastercard, Maestro, Visa Electron, JCB og American Express. Firmakort udstedt inden for eller uden for EU / EØS samt private betalingskort udstedt uden for EU / EØS bliver pålagt et gebyr, hvilket vil fremgår af din kvittering. Gebyrsatsen vil afhænge af typen af betalingskort og hvor det er udstedt.  

Onlinebetalingen foregår via en sikker forbindelse til Kodas betalingssystem. De indtastede oplysninger sendes krypteret via en SSL-kryptering (Secure Socket Layer) og kan ikke læses af andre. Koda har ikke adgang til dine kortoplysninger.

Udover de nævnte betalingskort, kan du også tilmelde din betaling til PBS, så beløbet automatisk bliver trukket fra din konto. Du kan altid se og downloade din faktura under "Min Side", når du er logget ind på Kodas Selvbetjening.

 

Dankort      MasterCard     Visa/Visa Electron   

 

Maestro       American Express      JCB                                        

 

4. Fortrydelses-/returret

Koda lægger vægt på tilfredse kunder. Det betyder, at hvis du har fået en musiklicens hos Koda har du 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor du får licensen, eller den dag du modtager din faktura.

For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele Koda, din beslutning om at fortryde licensen i en utvetydig erklæring (e-mail til Koda Kundeservice [email protected]).

Fortrydelsesretten gælder musiklicenser indgået for fremtidigt musikbrug, for musikbrug som allerede har været brugt/afholdt gælder ingen fortrydelsesret.


5. Forbehold og ansvarsfraskrivelse

Koda tager forbehold for eventuelle afgiftsændringer, pris- og korrekturfejl, systemfejl samt tekniske fejl.

 

6. Vilkår ved login på Koda selvbetjeningsløsning

Ved oprettelse af et login til Kodas selvbetjening vælger du et brugernavn, som er din e-mail, og et password. Dit password er personligt og må ikke videregives til tredjepart. Du bærer ansvaret for andres misbrug af disse oplysninger.

 

Koda har ikke ansvar for og påtager sig ikke at kontrollere, hvilke informationer, der stilles til rådighed via dit login. Dette omfatter blandt andet informationer fra andre hjemmesider end Koda.dk, mail, links, nyhedsgrupper eller chatgrupper.

 

Når du downloader materiale fra internettet eller åbner programmer modtaget via mail, løber du en risiko for at inficere din hardware og software med virus. Koda har ikke indflydelse på disse forhold og kan ikke drages til ansvar herfor.

 

Koda er berettiget til at foretage nødvendige ændringer af login-funktionen blandt andet for at sikre en tilfredsstillende drift heraf eller for at imødekomme myndighedskrav.

 

Koda er ikke forpligtet til at genskabe data, som er slettet på grund af manglende brug af dit login. Koda er desuden ikke erstatningsansvarlig for tab, der er opstået som følge af tab af data på din brugerprofil.

 

7. Sikkerhed

Kodas betalingssystem er PCI certificeret, hvilket betyder at systemet er underlagt en lang række sikkerhedskrav. På betalingssiden benyttes sikkerforbindelse (https), som betyder at dine personlige oplysninger bliver krypteret og dermed ikke kan opfanges af andre.

 

8. Tvister

Musikanvendelse gennem Koda er underlagt dansk ret, hvorfor tvister afgøres ved de danske domstole

 

9. Ophavsret

Indholdet på dette website er ophavsretbeskyttet og tilhører Koda  (CVR. nr. 64086928). Informationerne på websitet, inklusive tekst, billeder og lyd, må ikke anvendes, hverken i privat eller kommercielt anliggende. Det må heller ikke reproduceres, ændres, kopieres eller gemmes i nogen form.

Kontakt kundeservice


E-mail: [email protected]
Tlf: 33 30 63 80 
Vi er klar til at hjælpe dig mandag til fredag kl. 9.00 - 14.00.