Vilkår for biografer


Koda giver herved tilladelse til, at den beskyttede musik, som Koda/Gramex repræsenterer, spilles offentligt i biografteatrets lokaliteter.1. Tilladelsens omfang

Tilladelsen gælder kun for det anførte forretningssted, og for følgende musikforhold:
- Musik i spillefilm, kortfilm, trailere, reklamefilm mv. og andet indhold på biograflærredet
- Baggrundsmusik, musik i trailere, reklamefilm mv. på foyer- og caféområder
- Baggrundsmusik på hjemmesider (musik på hjemmesider, hvor musikken fungerer som supplement til indholdet på hjemmesiden, herunder trailere og reklamer).2. Priser

For musikanvendelsen betales af biografteatrets billetindtægt (ekskl. moms):
2016: 1,05 pct.
2017: 1,10 pct.
2018: 1,15 pct.
2019: 1,20 pct.
Procentsatsen reguleres første gang i 2020 i h.t. musikprocenten i alle premierefilm i 2017, og reguleres på samme måde hvert følgende år.

 

3. Tilladelsens omfang

Tilladelsen omfatter ikke andre former for musik herunder:
1. Filmforevisninger mv. arrangeret af eller i samarbejde med tredjepart, og hvor biografen ikke er ansvarlig for billetsalget.
2. Levende musik, koncerter, diskotek ol., hvor musikken er hovedattraktionen
3. Musikdramatiske værker (opera, operette, balletter ol.) når de opføres som sådanne fx live eller som streamed transmission fra en teaterscene, idet KODA ikke oppebærer rettigheder hertil.
4. Samtidig og uændret kabeltransmission jf. ophavsretslovens §35 (opkrævning herfor fortages via Copydan Verdens TV.
I disse eller andre tilfælde, der ikke er omfattet af licensen, skal betaling ske efter særskilt aftale efter den for området gældende tarif, for pkt. 1 og 2, som ikke er omfattet af licensen.

 

4. Rapportering

Beregning af royalty sker på grundlag af biografteatrets kvartalsvise opgørelse af billetindtægter (ekskl. moms). Den kvartalsvise opgørelse af billetindtægter skal indberettes til Koda senest den 1. maj , den 1. juli den 1. november og den 1. februar .
Såfremt rapportering om billetindtægt ikke er modtaget efter udløbet af den angivne frist, forbeholder Koda sig ret til at foretage en skønsmæssig beregning. Dette skøn er gældende med mindre biografteatret kan godtgøre, at skønnet er åbenbart forkert.

 

5. Betalingsbetingelser

Betaling sker kvartalsvis bagud og er forfaldent til betaling 1. maj, 1. august 1. november samt 1. februar, og skal hvis ikke andet er aftalt være indbetalt til Koda senest 31. maj, 31. august, 30. november og 28. februar. (Eksempel: Billetindtægt for 1. kvartal indberettes senest 1. maj med betaling senest 31. maj, og så fremdeles).
Ved for sen betaling er Koda berettiget til fra forfaldsdato at beregne rente i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser. Desuden opkræves et rykkergebyr.
Udebliver betalingen eller andre forpligtelser i h.t. nærværende vilkår , bortfalder tilladelsen til at bruge Kodas og Gramex' repertoire og biografteatret har herefter ikke tilladelse til at fortsætte musikbrugen.
Forinden tilladelsen kan betragtes som bortfaldet, skal biografteatret 2 gange med mindst 14 dage varsel skriftligt opfordres til at berigtige forholdet.
Hvis der ikke foreligger en tilladelse til offentlig at spille musik, vil Koda være berettiget til at opkræve yderligere 50 procent af de gældende priser for den periode, hvor musikken er blevet brugt uden tilladelse.

 

6. Særlige vilkår

Tilladelsen til at anvende Kodas og Gramex repertoire indebærer, at Koda og Gramex friholder indehaveren af tilladelsen for ethvert krav, der måtte opstå fra tredjepart for offentlig fremførelse af dennes værker.
For brug af indspillet musik på foyer- og caféarealer gælder tillige, at Koda friholder biografteatret for betaling til Gramex.
Biografteatret forpligter sig til at forsyne Koda med følgende oplysninger:

identifikation af forviste film
antal forevisninger af de enkelte film
antal solgte billetter pr. forevist film
den samlede billetindtægt pr. forevist film

Disse vilkår er dog opfyldt ved den nuværende rapportering til Danmarks Statistik, og så længe Koda har adgang til at anvende disse oplysninger fra biograf- og filmstatistikken fra Danmarks Statistik.
Nærværende tilladelse kan ikke overdrages til tredjepart.
Fordelingen af de indkomne vederlag er biografteatret uvedkommende.

 

Handelsbetingelser

1. Indberetning

Når du indberetter din brug af musik via Kodas selvbetjening, kan du vælge mellem fire forskellige betalingsformer:

- Online betaling med kreditkort

- Få din faktura tilsendt på e-mail

- Få din faktura tilsendt med posten (det koster 49,00 DKK pr. faktura)

- Betaling via EAN 


2. Priser

Alle priser i Kodas selvbetjening er angivet i DKK ekskl. moms. Der er ikke moms på det beløb du betaler til Koda, da forfatter- og komponistvirksomhed ikke er momspligtig. Alle priser i Kodas selvbetjening indexreguleres årligt.  Der tages forbehold for pris- og korrekturfejl samt prisændringer.  


3. Online betaling

Du kan betale online med Dankort, Visa, Mastercard, Maestro, Visa Electron, JCB og American Express. Firmakort udstedt inden for eller uden for EU / EØS samt private betalingskort udstedt uden for EU / EØS bliver pålagt et gebyr, hvilket vil fremgår af din kvittering. Gebyrsatsen vil afhænge af typen af betalingskort og hvor det er udstedt.  

Onlinebetalingen foregår via en sikker forbindelse til Kodas betalingssystem. De indtastede oplysninger sendes krypteret via en SSL-kryptering (Secure Socket Layer) og kan ikke læses af andre. Koda har ikke adgang til dine kortoplysninger. 

Udover de nævnte betalingskort, kan du også tilmelde din betaling til PBS, så beløbet automatisk bliver trukket fra din konto. Du kan altid se og downloade din faktura under "Min Side", når du er logget ind på Kodas Selvbetjening.

Dankort      MasterCard     Visa/Visa Electron   

Maestro       American Express      JCB                                        


4. Fortrydelses-/returret

Koda lægger vægt på tilfredse kunder. Det betyder, at hvis du har oprettet en musiklicens hos Koda har du 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor du får licensen, eller den dag du modtager din faktura.

For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele Koda, din beslutning om at fortryde licensen i en utvetydig erklæring (e-mail til Koda Kundeservice [email protected]).

Fortrydelsesretten gælder musiklicenser oprettet for fremtidigt musikbrug, for musikbrug som allerede har været brugt/afholdt gælder ingen fortrydelsesret.


5. Forbehold og ansvarsfraskrivelse

Koda tager forbehold for eventuelle afgiftsændringer, pris- og korrekturfejl, systemfejl samt tekniske fejl.


6. Vilkår ved login på Koda selvbetjeningsløsning

Ved oprettelse af et login til Kodas selvbetjening vælger du et brugernavn, som er din e-mail, og et password. Dit password er personligt og må ikke videregives til tredjepart. Du bærer ansvaret for andres misbrug af disse oplysninger. 

Koda har ikke ansvar for og påtager sig ikke at kontrollere, hvilke informationer, der stilles til rådighed via dit login. Dette omfatter blandt andet informationer fra andre hjemmesider end Koda.dk, mail, links, nyhedsgrupper eller chatgrupper.

Når du downloader materiale fra internettet eller åbner programmer modtaget via mail, løber du en risiko for at inficere din hardware og software med virus. Koda har ikke indflydelse på disse forhold og kan ikke drages til ansvar herfor.

Koda er berettiget til at foretage nødvendige ændringer af login-funktionen blandt andet for at sikre en tilfredsstillende drift heraf eller for at imødekomme myndighedskrav.

Koda er ikke forpligtet til at genskabe data, som er slettet på grund af manglende brug af dit login. Koda er desuden ikke erstatningsansvarlig for tab, der er opstået som følge af tab af data på din brugerprofil.


7. Sikkerhed

Kodas betalingssystem er PCI certificeret, hvilket betyder at systemet er underlagt en lang række sikkerhedskrav. På betalingssiden benyttes sikkerforbindelse (https), som betyder at dine personlige oplysninger bliver krypteret og dermed ikke kan opfanges af andre.


8. Tvister

Musikanvendelse gennem Koda er underlagt dansk ret, hvorfor tvister afgøres ved de danske domstole


9. Ophavsret

Indholdet på dette website er ophavsretbeskyttet og tilhører Koda  (CVR. nr. 64086928). Informationerne på websitet, inklusive tekst, billeder og lyd, må ikke anvendes, hverken i privat eller kommercielt anliggende. Det må heller ikke reproduceres, ændres, kopieres eller gemmes i nogen form.

Kontakt kundeservice

E-mail: [email protected]
Tlf: 33 30 63 80 
Vi er klar til at hjælpe dig mandag til fredag kl. 9.00 - 14.00.