Retningslinjer for musik på teaterscener

Følgende retningslinjer gælder for brug af ”eksisterende musik” på teaterscener, dvs. musik der ikke er skrevet eksklusivt til et sceneværk. I nogle tilfælde kan Koda licensere musikrettighederne uden at spørge rettighedshaverne og i andre tilfælde skal Koda indhente tilladelse.

Når musikken har en fremtrædende rolle
Hvis musikken har en fremtrædende rolle i forestillingen (fx sange, musik til dans, levende musik) skal Koda forud kontakte rettighedshaverne, hvis en eller flere kriterier er gældende:

  • Produktionen bliver associeret med et ”brand”, som for eksempel en kunstner, et band, en komponist eller en anden kendt person.
  • Sangene er med til at føre handlingen videre.
  • Produktionen har et handlingsforløb og a) musikkens varighed overstiger 30 minutter eller 30 procent eller b) produktionen inkluderer otte sange eller mere.
  • Produktionen er en ballet eller danseforestilling, eller hvis produktionen indeholder mere end 15 minutters dans.

Opfylder produktionen en eller flere af ovenstående kriterier, er det udelukkende rettighedshaver som afgør, om musikken kan licenseres. I sådanne tilfælde kontakter Koda rettighedshaverne for at få afgjort, om musikken kan licenseres gennem Koda.

Det er nødvendigt, at Koda i god tid før premieren – og senest seks måneder i forvejen – modtager de ønskede oplysninger om forestillingen for at få afgjort, om musikken kan licenseres gennem Koda.

Baggrundsmusik, pausemusik m.m.
Eksisterende musik, der bruges som baggrundsmusik, pausemusik og stemningsmusik, kan licenseres af Koda uden at kontakte rettighedshaver. Det gælder, hvis musikken ikke bliver fremført af skuespillere eller musikere på scenen og  ikke bidrager til de dramatiske karakterer eller historiens opbygning. Det er ikke nødvendigt at søge om tilladelse til brug af baggrundsmusik.

Kabaretter, shows, stand-up
Eksisterende og nyskreven musik som bruges i kabaretter, shows og stand-up kan afregnes med Koda.

Revy
Mindre revyer og amatørrevyer kan licenseres gennem Koda. Ved større og professionelle revyer skal der indgås direkte aftaler med musikkens rettighedshavere. Læs mere om brug af musik i større revyer (pdf).

Forskelle på store og små rettigheder
I Koda forvalter vi kun de såkaldt ”små” rettigheder, fx eksisterende musik i teaterstykker, kabaretter, shows, koncerter m.m. Når der er tale om ”små” rettigheder, er det Koda, der sørger for at komponisten får betaling for musikken. Når der er tale om ”store” rettigheder, fx musik skrevet direkte til et sceneværk, skal komponisten selv indgå aftale med teatret eller producenten om betaling for musikken. Der kan være undtagelser, som befinder sig i en gråzone mellem ”store” og ”små” rettigheder som fx ved uddrag og koncertopførelser af musikdramatik. I disse tilfælde må Koda konkret vurdere om det er ”store” eller ”små” rettigheder.
Se også retningslinjer for opførelser musikdramatik.

Ansøgning
Send en mail til [email protected] med en beskrivelse af forestillingen og en foreløbig liste over musikværker.

Kontakt

E-mail: [email protected]
Telefon: 61 89 32 36

Kontakt kundeservice

Vi er klar til at hjælpe dig mandag til torsdag kl. 9.00 - 16.00 og fredag kl. 9.00 - 15.00.

Tlf: 61 89 32 36

E-mail: [email protected]