Web-TV


Hvis du har videoklip med musik på en hjemmeside, skal du have en musiklicens hos Koda, så komponisterne og sangskriverne får betaling når du gør musikken offentligt tilgængeligt. 

Send en mail til medie@koda.dk - så hjælper vi dig til at komme i gang med din licens

Priser for musik i videoklip på hjemmeside af få minutters varighed
Det højeste af følgende tre priser  
10,33 % af sitets bruttoomsætningen ved 100% musikindhold. Prisen ved 100% musikindhold reguleres, så den den passer med andelen af musikindhold på sitet
Et minimumsvederlag pr. stream på kr. 0,035 ved 100% musik. Prisen ved 100% musikindhold reguleres, så den den passer med andelen af musikindhold på sitet
Et absolut månedligt minimumsvederlag på kr. 605,25. Hvis de to ovenstående priser er under kr. 605,25 pr. måned, træder den månedlige minimumspris i kraft.


Tilbage til øvrige online priser