Priser for musik i Kirker


Priserne gælder for brug af musik til fx koncerter, musikgudstjenester, filmforevisninger og andre arrangementer i kirken og sognegården. Musiklicensen faktureres en gang om året.

Abonnementspris pr. år  
Antal arrangementer pr. år Pris pr. år
1-3 kr. 1.403,47
4-6 kr. 2.501,83
7-9 kr. 3.905,30
10-12 kr. 5.308,77
13-15 kr. 6.712,24
16-18 kr. 8.115,70
19-21 kr. 9.519,17
22-25 kr. 10.922,64

Priserne er gældende pr. 1. januar 2024.

Afholder du flere end 25 arrangementer pr. år skal du kontakte kundeservice på [email protected]

Kontakt kundeservice


E-mail: [email protected]
Tlf: 33 30 63 80 
Vi er klar til at hjælpe dig mandag til fredag kl. 9.00 - 14.00.