Priser for musik på hotel


Musik og TV på hotelværelser

Priserne dækker TV, TV med Pay per view, radio og musikanlæg på værelser. Priserne er pr. værelse pr. måned.
 
Priser for musik/TV på værelser  
Beskrivelse Pris pr. måned
Musik og TV på værelser kr. 20,93;11,96;8,97 pr. værelse

Priserne indeholder betaling til Koda og Gramex. Klik på prisen for at se fordelingen. 
Priserne er gældende pr. 1. januar 2024.

Musik i reception, butik og loungeområder

Priserne omfatter baggrundsmusik og TV på arealer som fx TV-stue, reception, butik, gangarealer, reception, solarium, sports-, køkken-, bade- og toiletfaciliteter og lign.

Priser for baggrundsmusik i butik  
Antal i  m2*    Pris pr. måned
Under 240 m2 kr. 408,40;221,96;186,44
Fra 240 m2 kr. 1,70;0,92;0,78  pr. m2

Priserne indeholder betaling til Koda og Gramex. Klik på prisen for at se fordelingen. 
Priserne er gældende pr. 1. januar 2024. 
Betalingen sker halvårligt. 

Baggrundsmusik på serveringssteder

Priserne omfatter musik, som har en baggrundsfunktion. Baggrundsmusik er typisk lav musik, som gæsterne let taler hen over. Denne musikbrug anvendes oftest i dagtimerne. Priserne er pr. påbegyndt måned og betales halvårligt forud.

Priser for baggrundsmusik        
Antal m2 1-15 16-30 31-50 51-100 101-150
Pris pr. måned kr. 588,90;335,84;253,06 kr. 711,89;406,79;305,10 kr. 799,40;456,46;342,94   kr. 955,49;546,33;409,16 kr. 1.203,83;688,24;515,59
Antal m2 151-200 201-250 251-300 301-500 501-750
Pris pr. måned kr. 1.452,16;830,14;622,02 kr. 1.702,86;973,23;729,63 kr. 1.951,19;1.115,13;836,06 kr. 2.199,52;1.257,04;942,48 kr. 2.447,86;1.398,95;1.048,91
Antal m2 Over 750 - pr. m2         
Pris pr. måned kr. 3,26;1,86;1,40        

Priserne indeholder betaling til både Koda og Gramex. Klik på priserne for at se fordelingen. 
Priserne er gældende pr. 1. januar 2024. 

Forgrundsmusik 

Forgrundsmusik er musik, som er med til at skabe feststemning. Musikken er højere og bruges mere intensivt end i dagstimerne og er med til at løfte stemningen fx fredag og lørdag aften. Forgrundsmusik dækker ikke musik, som spilles af DJ, til dans eller karaoke.

De første seks arrangementer pr. halvår koster altid 95,92 kr. pr. arrangement pr. påbegyndt 25m2. Efterfølgende opnår I rabat, jo flere arrangementer, I holder. Priserne indeholder betaling til både Koda og Gramex og er gældende pr. 1. januar 2024.

Se alle priser her

Event

Event omfatter underholdnings- og dansemusik fra cd, radio, erhvervsmæssige musikstreamingtjenester og lignende, hvor musikken fx spilles af en DJ (disc jockey, bartender, tjener o.l.) og har en fremtrædende funktion, samt karaoke og striptease.

De første seks arrangementer pr. halvår koster altid 274,05 kr. pr. arrangement pr. påbegyndt 25m2. Efterfølgende opnår I, jo flere arrangementer, I holder. Priserne indeholder betaling til både Koda og Gramex og er gældende pr. 1. januar 2024.

Se alle priser her.

Livemusik

Livemusik omfatter musik til dans, koncert, shows, solistoptræden mv. fremført af en kunstner, solist, orkester eller lignende, hvor musikken har en fremtrædende funktion. Betalingen omfatter ikke nogen former for indspillet musik før/efter eventet, i pauser, ifm. playback, brug af DJ osv.

Priser for arrangementer uden entré: De første seks arrangementer pr. halvår koster altid 156,60 kr. pr. arrangement pr. påbegyndt 25m2. Efterfølgende opnår I rabat, jo flere arrangementer, I holder. Priserne er gældende fra 1. januar 2024. 

Se alle priser her

Priser for arrangementer med entré: Beløbet beregnes som en procentsats af de forventede samlede halvårlige entréindtægter, dog minimumspris for musik til arrangementer uden entré.

Priser for livemusik til arrangementer med entré

 
Livemusik til dans, koncert, solistoptræden o.lign. uden brug af nogen former for indspillet musik 5,50 %
Livemusik til dans, koncert, solistoptræden mv. sing-/playback ol. herunder brug af indspillet baggrundsmusik før/efter koncert

5,78 %;5,50 %;0,28 %

Livemusik til dans, koncert, solistoptræden mv. sing-/playback ol. herunder brug af cd'er, plader, samplede lydfiler m.v., hvor DJ- og playback-brug udgør den helt primære del af arrangementet, fx DJ-koncert mv.

9,63 %;5,50 %;4,13 %

Kontakt kundeservice

E-mail: [email protected]
Tlf: 33 30 63 80 
Vi er klar til at hjælpe dig mandag til fredag kl. 9.00 - 14.00.