Priser for musik på campingpladser


Musik og TV på værelser, hytter og campingvogne

Priserne dækker TV, radio og musikanlæg på værelser. Priserne er pr. værelse pr. måned.
 
Priser for musik/TV på værelser  
Beskrivelse Pris pr. måned
Musik og TV på værelser kr. 18,90;10,80;8,10  pr. værelse
Musik og TV med pay-per-view kr. 21,14;13,04;8,10 pr. værelse
Priserne indeholder betaling til Koda og Gramex. Klik på prisen for at se fordelingen.

Priserne er gældende pr. 1. januar 2023.

Musik i reception, butik og TV-stue

Priserne omfatter baggrundsmusik og TV på arealer som fx TV-stue, reception, butik, gangarealer, reception, solarium, sports-, køkken-, bade- og toiletfaciliteter og lign.

Priser for baggrundsmusik i butik  
Antal i  m2*    Pris pr. kvartal
Under 240 m2 kr. 375,53;214,32;161,20
Fra 240 m2 kr. 1,57;0,89;0,67  pr. m2

Priserne indeholder betaling til både Koda og Gramex. Klik på priserne for at se fordelingen.
Priserne er gældende pr. 1. januar 2023.

Baggrundsmusik på serveringssteder

Priserne omfatter musik, som har en baggrundsfunktion. Baggrundsmusik er typisk lav musik, som gæsterne let taler hen over. Denne musikbrug anvendes oftest i dagtimerne. Priserne er pr. påbegyndt måned og betales halvårligt forud.

Priser for baggrundsmusik        
Antal m2 1-15 16-30 31-50 51-100 101-150
Pris pr. måned kr. 568,65;324,29;244,36 kr. 687,40;392,80;294,60 kr. 771,90;440,76;331,14   kr. 922,63;527,54;395,09 kr. 1.162,42;664,57;497,85
Antal m2 151-200 201-250 251-300 301-500 over 500
Pris pr. måned kr. 1.402,21;801,59;600,62 kr. 1.644,28;939,75;704,53 kr. 1.884,08;1.076,78;807,30 kr. 2.123,87;1.213,80;910,07 kr. 2.363,66;1.350,83;1.012,83

Priserne indeholder betaling til både Koda og Gramex. Klik på priserne for at se fordelingen.
Priserne er gældende pr. 1. januar 2023.

Underholdnings- og dansemusik

Omfatter underholdnings- og dansemusik fra cd, radio, erhvervsmæssige musikstreamingtjenester o.l., hvor musikken fx spilles af en DJ (disc jockey, bartender, tjener o.l.) og har en fremtrædende funktion, samt karaoke.

Hvis der er tale om et arrangement med musik, som ikke er knyttet til campingpladsens restaurant/caféområde - det kan fx være et børnediskotek, en lille festival eller en koncert - med/uden indtægt, så skal arrangementet indberettes som koncert/event.

Priser for underholdnings- og dansemusik
Antal gange pr. år 1 6 12 18 24
Pris pr. år* kr. 243,88;139,31;104,57 kr. 1.463,28;835,86;627,42 kr. 2.926,56;1.671,72;1.254,84 kr. 3.728,34;2.130,84;1.597,50 kr. 4.417,92;2.524,80;1.893,12
Antal gange pr. år 30 36 42 48 54
Pris pr. år* kr. 5.241,00;2.994,90;2.246,10 kr. 5.954,76;3.402,72;2.552,04 kr. 6.596,52;3.769,50;2.827,02 kr. 7.246,08;4.189,44;3.056,64 kr. 7.615,08;4.351,32;3.263,76
Antal gange pr. år 60 66 72  78  84
Pris pr. år* kr. 8.009,40;4.576,80;3.432,60 kr. 7.974,78;4.390,98;3.583,80 kr. 8.634,24;4.933,44;3.700,80 kr. 8.875,62;5.071,56;3.804,06 kr. 9.050,16;5.171,88;3.878,28
Antal gange pr. år 90 96 102 108 116
Pris pr. år* kr. 9.196,20;5.254,20;3.942,00 kr. 9.291,84;5.309,76;3.982,08 kr. 9.937,86;5.678,34;4.259,52  kr. 9.957,60;5.690,52;4.267,08  kr. 10.417,96;5.953,12;4.464,84
Antal gange pr. år 120 132  144 156 168
Pris pr. år* kr. 10.510,80;6.006,00;4.504,80 kr. 10.511,16;6.006,00;4.505,16 kr. 10.512,00;6.006,24;4.505,76 kr. 10.812,36;6.179,16;4.633,20 kr. 10.812,48;6.179,04;4.633,44
Antal gange pr. år 180 192 204 216 228
Pris pr. år* kr. 10.810,80;6.177,60;4.633,20 kr. 10.813,44;6.178,56;4.634,88 kr. 10.809,96;6.177,12;4.632,84 kr. 10.812,96;6.177,60;4.635,36 kr. 10.814,04;6.178,80;4.635,24
Antal gange pr. år 240 252 264 276 288
Pris pr. år* kr. 10.814,40;6.180,00;4.634,40 kr. 11.468,52;6.554,52;4.914,00 kr. 12.014,64;6.866,64;5.148,00 kr. 12.560,76;7.178,76;5.382,00 kr. 13.106,88;7.490,88;5.616,00
Antal gange pr. år 300 312 324 336 348 
Pris pr. år* kr. 13.653,00;7.803,00;5.850,00  kr. 14.199,12;8.115,12;6.084,00 kr. 14.748,48;8.427,24;6.321,24 kr. 15.294,72;8.739,36;6.555,36 kr. 15.837,48;9.051,48;6.786,00
Antal gange pr. år 360 ->        
Pris pr. år* kr. 16.387,20;9.363,60;7.023,60

*Priserne er pr. påbegyndt 25 m2
Priserne indeholder betaling til både Koda og Gramex. Klik på priserne for at se fordelingen.
Priserne er gældende pr. 1. januar 2023.

Levende musik

Omfatter levende musik til dans, koncert, shows, solistoptræden mv. fremført af en kunstner, solist, orkester eller lignende, hvor musikken har en fremtrædende funktion.

Hvis der er tale om et arrangement med musik, som ikke er knyttet til campingpladsens ovenstående områder - det kan fx være en lille festival eller koncert - med/uden indtægt, så skal arrangementet indberettes som koncert/event.

Priser for levende musik
Antal gange pr. år 1 6 12 18 24
Pris pr. år* kr. 151,87 kr. 911,16 kr. 1.822,32 kr. 2.325,96 kr. 2.756,40
Antal gange pr. år 30 36 42 48 54
Pris pr. år* kr. 3.270,30 kr. 3.714,48 kr. 4.115,16 kr. 4.450,08 kr. 4.751,46
Antal gange pr. år 60 66 72  78  84
Pris pr. år* kr. 4.996,80 kr. 5.215,98 kr. 5.385,60 kr. 5.537,22 kr. 5.645,64
Antal gange pr. år 90 96 102 108 116
Pris pr. år* kr. 5.736,60 kr. 5.796,48 kr. 6.199,56 kr. 6.213,24 kr. 6.499,48
Antal gange pr. år 120 132  144 156 168
Pris pr. år* kr. 6.558,00 kr. 6.557,76 kr. 6.557,76 kr. 6.745,44 kr. 6.745,20
Antal gange pr. år 180 192 204 216 228
Pris pr. år* kr. 6.746,40 kr. 6.746,88 kr. 6.746,28 kr. 6.745,68 kr. 6.746,52
Antal gange pr. år 240 252 264 276 288
Pris pr. år* kr. 6.744,00 kr. 7.156,80 kr. 7.497,60 kr. 7.838,40 kr. 8.179,20
Antal gange pr. år 300 312 324 336 348 
Pris pr. år* kr. 8.520,00 kr. 8.860,80 kr. 9.201,60 kr. 9.542,40 kr. 9.883,20
Antal gange pr. år 360 ->        
Pris pr. år* kr. 10.224,00        

 

Levende musik til dans, koncert, solistoptræden mv. ved brug af sing-/playback o.l., herunder brug af cd, plader, samplede lydfiler mv.
Antal gange pr. år 1 6 12 18 24
Pris pr. år* kr. 197,54;151,87;45,67 kr. 1.185,18;911,16;274,02 kr. 2.519,82;1.822,32;697,50 kr. 2.779,20;2.325,96;641,16 kr. 3.583,20;2.756,40;826,80
Antal gange pr. år 30 36 42 48 54
Pris pr. år* kr. 4.252,00;3.270,30;980,70 kr. 4.829,04;3.714,48;1.114,56 kr. 5.349,96;4.115,16;1.234,80 kr. 5.784,48;4.450,08;1.334,40 kr. 6.176,52;4.751,46;1.425,06
Antal gange pr. år 60 66 72  78  84
Pris pr. år* kr. 6.495,60;4.996,80;1.498,80 kr. 6.780,84;5.215,98;1.564,86 kr. 7.001,28;5.385,60;1.615,68 kr. 7.198,62;5.537,22;1.661,40 kr. 7.338,24;5.645,64;1.692,60
Antal gange pr. år 90 96 102 108 116
Pris pr. år* kr. 7.457,40;5.736,60;1.720,80 kr. 7.535,04;5.796,48;1.738,56 kr. 8.060,04;6.199,56;1.860,48 kr. 8.076,24;6.213,24;1.863,00 kr. 8.449,44;6.499,48;1.949,96
Antal gange pr. år 120 132  144 156 168
Pris pr. år* kr. 8.526,00;6.558,00;1.968,00 kr. 8.524,56;6.557,76;1.966,80 kr. 8.526,24;6.557,76;1.968,48 kr. 8.768,76;6.745,44;2.023,32 kr. 8.769,60;6.745,20;2.024,40
Antal gange pr. år 180 192 204 216 228
Pris pr. år* kr. 8.769,60;6.746,40;2.023,20 kr. 8.770,56;6.746,88;2.023,68 kr. 8.769,96;6.746,28;2.023,68 kr. 8.767,44;6.745,68;2.021,76 kr. 8.768,88;6.746,52;2.022,36
Antal gange pr. år 240 252 264 276 288
Pris pr. år* kr. 8.767,20;6.744,00;2.023,20 kr. 9.303,84;7.156,80;2.147,04 kr. 9.746,88;7.497,60;2.249,28 kr. 10.189,92;7.838,40;2.351,52 kr. 10.632,96;8.179,20;2.453,76
Antal gange pr. år 300 312 324 336 348 
Pris pr. år* kr. 11.076,00;8.520,00;2.556,00 kr. 11.519,04;8.860,80;2.658,24 kr. 11.962,08;9.201,60;2.760,48 kr. 12.405,12;9.542,40;2.862,72 kr. 12.848,16;9.883,20;2.964,96
Antal gange pr. år 360 ->        
Pris pr. år* kr. kr. 13.291,20;10.224,00;3.067,20        

*Priserne er pr. påbegyndt 25 m2
Priserne indeholder betaling til både Koda og Gramex. Klik på priserne for at se fordelingen.
Priserne er gældende pr. 1. januar 2023.

 

I Koda tilpasser vi din musiklicens, så den matcher dit musikbrug, hvis du fx bruger musikken forskelligt i løbet af ugen. Eksempelvis kan din licens måske være sammensat af baggrunds- og forgrundsmusik, hvis du spiller lav musik i hverdagene og høj festmusik i weekenden. Den kan også være sammensat af forgrundsmusik og underholdningsmusik, hvis du spiller høj festmusik alle dage og har DJ på i weekenden. 

Når vi opretter din musiklicens med livemusik, DJ eller forgrundsmusik, kigger vi på det samlede antal gange med musik pr. år og beregner din pris ud fra det. Det betyder, at jo flere årlige arrangementer du afholder, uanset om det er livemusik, DJ eller forgrundsmusik, desto billigere bliver det. Prisen bliver fastsat ud fra det samlede årlige antal arrangementer med musik.

Kontakt kundeservice

E-mail: kunde@koda.dk
Tlf: 33 30 63 80 
Åbent man. til tors. kl. 9.00-16.00 og fre. kl. 9.00-15.00