Hjemmesider og Facebook

Udbetaling for musik på en hjemmeside

Brug af musik på en hjemmeside omfatter fx musikklip, som streames eller ligger til download. Hvis du bruger andres musik på din hjemmeside, skal du indgå en musikaftale med Kodas Markedsafdeling. Når aftalen er indgået, har du som kunde efterfølgende pligt til at rapportere hvilken musik, der bliver afspillet på hjemmesiden.

Sådan beregner vi afregningsbeløb

De enkelte musiknumre på hjemmesiden deler det samlede afregningsbeløb pr. hjemmeside (opkrævet beløb fratrukket administration).

Hvis vi ikke modtager en rapportering bliver musikken afregnet ud fra standardværdier. De er defineret ud fra den takst, som vores kunde er opkrævet med, samt det enkelte musiknummers varighed og antal måneder, det har ligget på hjemmesiden.

 

Hvornår udbetales der for musik på Facebook?

Der er forskel på, om musik bruges på private eller offentlige Facebooksider.

  • Offentlige Facebooksider: Hvis musik bliver brugt i offentlige sammenhænge på en Facebookside, så har "ejeren" af Facebooksiden pligt til at indgå en musikaftale med Kodas markedsafdeling. Det kan sidestilles med en aftale for en hjemmeside. Der kan forekomme udbetaling, hvis vi modtager rapportering om hvilke værker, der bliver brugt.

  • Offentlige Facebooksider med egen musik: Hvis rettighedshaveren til et musikværk lægger musikken op på sin egen offentlige Facebookside, kan det sidestilles med ”musik på egen hjemmeside”, hvis visse kriterier er opfyldt. I disse tilfælde er der ikke udbetaling fra Koda.

  • Private Facebooksider: Der er ingen udbetaling for private Facebooksider


Hvordan afregnes rettighedshaveren

De enkelte musikværker på hjemmesiden deler det samlede afregningsbeløb pr. Facebookside (opkrævet beløb fratrukket administration). Fordelingen mellem de enkelte værker sker i forhold til værkernes varighed og antal klik/downloads.

Hvis indehaveren af Facebooksiden ikke har mulighed for eller ressourcer til at rapportere antal klik, afregnes musikken ud fra standardværdier, som defineres ud fra den takst, som kunden er opkrævet med, samt det enkelte værks varighed og antal måneder værket har ligget på Facebooksiden.


Hvordan får Koda oplysninger om brug af musik?

Brugeren bag et værk på en offentlig Facebookside, har pligt til at rapportere brugen af værket, så rettighedshaveren kan få betaling. Koda sørger for at få en musikaftale med dem, som vi ikke selv hører fra.