Håndtering af subforlagte andele i Polaris Hub

OBS!

Deadlinen er desværre overskredet, så vi har lukket formularen. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte forlagsafdelingen på arn@koda.dk

 

I forbindelse med Polaris Hubs licens af KODAs autorers rettigheder, har vi brug for at I forholder jer til hvordan vi skal håndtere subforlagte andele.

VIGTIGT: Hvis I har flere forlag, så skal I udfylde formularen for hver af forlagene.

VALGMULIGHEDERNE

Polaris Hub kan enten

  1. sende afregning for subforlagte andele direkte til jer som  originalforlag, hvorefter I   selv beslutter, hvad der skal ske med afregningen for de subforlagte andele (dette er   Kodas anbefaling for de fleste forlag).
    I denne model udbetaler Koda for alle territorier licenseret af Polaris Hub, hvilket   også inkluderer afregning for subforlagte andele. Udbetaling sker på basis af hvordan   aftaler er registreret i ICE. Det vil sige, hvis pengene kommer fra et territorie med   subforlag, så udbetales der til originalforlaget på subforlagets nøgle i territoriet.   Dette kunne f.eks. være 50% fremførelse og 100% mekanisk. Det vil derfor være   originalforlagets ansvar at viderefordele til subforlag og ophavsmand alt efter hvad   der er aftalt. I denne model bevarer originalforlaget overblikket over hvad der   indtjenes totalt på disse medlemmer.

    eller

  2. sende afregning for subforlagte andele til det relevante lokale forvaltningsselskab   (f.eks. GEMA i Tyskland), i tilfælde af I har et subforlag i territoriet.
    I denne model udbetaler Koda for alle territorier licenseret af Polaris Hub, dog ikke   afregning for subforlagte andele. Afregning for de subforlagte andele sendes til det   relevante lokale forvaltningsselskab, så de kan udbetales til subforlaget.  For   eksempel for et subforlag i Tyskland vil Polaris Hub indhente alt, men vil sende   afregning for de subforlagte andele til GEMA, som derefter kan afregne til det tyske   subforlag. I denne model forsinkes pengestrømmen , da pengene skal igennem et   ekstra led, og originalforlaget er afhængige af at det lokale forvaltningsselskab   afregner korrekt til subforlaget.

Hvor finder jeg mit medlemsnummer

Hvis du er i tvivl om dit medlemsnummer, kan du finde det ved at logge ind på Mit Koda.