Fritagelse

Koda vil gerne støtte op om velgørenhedsarrangementer og fritager derfor arrangementer som opfylder nedenstående betingelser:

  • Alle udøvende kunstnere og andre deltagere i arrangementet medvirker uden betaling – herunder scenepersonale.
  • Arrangementet tjener et alment velgørende formål, typisk i form af indsamling af midler til en større eller bredere kreds af sygdoms- hungers- eller krigsramte, eller personer i social nød.
  • Der foreligger en skriftlig ansøgning, som beskriver arrangementets karakter, formål m.v. Der skal sammen med ansøgningen vedlægges kopi af budgettet for arrangementet.
  • At Koda umiddelbart efter arrangementet er afholdt modtager dokumentation for at nævnte betingelser er opfyldt i form af et regnskab.
  • At det står på plakater, i programmer og andet materiale at ”Musikken er frit stillet til rådighed af Koda og Gramex uden betaling”.
  • At koncertarrangøren orienterer deltagende kunstnere om, at arrangementet er fritaget for Koda og at der dermed ikke er afregning fra Koda til de pågældende kunstnere.

Såfremt nogle af disse krav ikke kan opfyldes, vil arrangementet være dækket af samme betingelser som andre underholdningsarrangementer. I disse tilfælde vil den indsendte dokumentation blive betragtet som en almindelig oplysning til Koda, om afholdelse af et arrangement.

Ønsker du at ansøge om fritagelse skal du sende en skriftlig ansøgning til kunde@koda.dk med beskrivelse af arrangementets formål samt kopi af budgettet for arrangementet.

Opfylder arrangementet ikke betingelserne for fritagelse kan du få din musiklicens for koncert og event her.

Kontakt kundeservice

Vi er klar til at hjælpe dig i Kodas kundeservice mandag til torsdag kl. 9.00 - 16.00 og fredag kl. 9.00 - 15.00.

Tlf: 33 30 63 80

E-mail: kunde@koda.dk